Het is mogelijk om goede zorg te leveren aan mensen met een ernstige meervoudige beperking. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De IGZ bezocht bij acht instellingen locaties voor zorg aan cliënten met een ernstige meervoudige beperking. Daarbij gebruikten de inspecteurs ook een speciale observatiemethode. Die methode is bedoeld voor mensen die niet zelf kunnen aangeven hoe ze de zorg ervaren.

Volledig afhankelijk
In Nederland zijn ongeveer 10.000 mensen met een ernstige meervoudige beperking. Ze kunnen zich vaak niet met woorden verstaanbaar maken. En bijvoorbeeld alleen met geluiden en lichaamstaal duidelijk maken wat ze willen. Daardoor worden zij niet altijd begrepen. Als zorgverleners deze mensen niet begrijpen, leidt dat tot risico’s in de zorg. Dat maakt ze extra kwetsbaar.

Daarom deed de inspectie onderzoek waarin twee vragen centraal stonden: Wat is belangrijk voor de kwaliteit van zorg aan mensen met een ernstige meervoudige beperking? Krijgen deze cliënten goede kwaliteit van zorg?

Belangrijk voor goede zorg
Hoe ziet goede zorg eruit aan deze groep cliënten? Dat heeft de inspectie samengevat in een aantal kernpunten. Elke cliënt is een uniek persoon is en krijgt zorg op maat. Een ander kenmerk van goede zorg is dat de cliënt zelf de regie heeft als dat kan en hulp krijgt om dat mogelijk te maken. Verder is belangrijk dat een zorgorganisatie een visie heeft op zorg en daar ook naar werkt.

Conclusies
Mensen met een ernstige meervoudige beperking zijn hun leven lang afhankelijk van anderen. Elk moment van de dag. De kwaliteit van zorg bepaalt de kwaliteit van hun leven. Het is belangrijk dat er samenhang is tussen de kernpunten van goede zorg. Daardoor worden ze merkbaar voor de individuele cliënt. Dat kan als alle betrokkenen bij de zorg zichzelf steeds de vraag stellen: Wat merkt de cliënt hiervan?

De inspectie heeft gezien dat het mogelijk is goede zorg te leveren aan mensen met een ernstige meervoudige beperking. Tijdens het onderzoek zag de inspectie mooie voorbeelden. Zorg die gegeven wordt volgens de zeven kernpunten. Het kan, maar het gebeurt nog niet overal.

Verbeteringen mogelijk
Dat betekent dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. De drie belangrijkste:

  1. Geef individuele aandacht. Zo kun je als zorgmedewerker lichaamstaal en stemmingen van elke cliënt beter herkennen en er iets mee doen.
  2. Beschrijf als zorginstelling je visie, wat je belangrijk vindt in de zorg. En laat dat zien in de uitvoering van de zorg en ondersteuning van cliënten.
  3. Ga bewuster om met de specifieke gezondheidsrisico’s van mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Bron: IGZ