Een derde van de medewerkers (32%) in zelfsturende teams in de zorg is ontevreden over de mate van ondersteuning van de organisatie als het om verzuim gaat. Over de kwaliteit van de ondersteuning zijn de zorgverleners ook niet erg positief. 47% ervaart deze als neutraal en 16% ervaart het zelfs als slecht. Dat blijkt uit cijfers van 0/24 Research & Organization en Vernet Verzuimnetwerk. Onder de naam Marieke Werkt hebben zij aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek een analyse gemaakt om inzicht te bieden aan organisaties die worstelen met verzuim en inzetbaarheid bij zelfsturing. Met de analyse wil Marieke Werkt organisaties in hun transitie naar meer zelfsturing helpen om het verzuim terug te dringen en meer grip te krijgen op zelfsturing. De analyse ‘Grip op verzuim en regie bij zelfsturing’ is gratis te downloaden op www.mariekewerkt.nl.

Ontwerpprogramma
Marieke Wilke, 0/24 Research & Organization: “Steeds meer organisaties gaan over op enige vorm van zelfsturing. In ons onderzoek komt duidelijk naar voren dat het verzuim stijgt wanneer zorgorganisaties gaan werken met zelfregulerende teams en dat er ontevredenheid heerst over de ondersteuning van de organisatie. Meer ziekteverzuim kost onze gezondheidszorg miljoenen. Echter, niet minder belangrijk is dat dit een slecht signaal is voor wat betreft het welzijn en gezondheid van medewerkers in teams binnen de gezondheidszorg. Het is dus zaak om het verzuim zo laag mogelijk te houden. Daarom starten wij op 1 september 2016 met het ‘Ontwerpprogramma Inzetbaarheid in Zelfsturende Teams’. Dit is een training voor personeelsondersteuners en verzuimexperts waarin zij leren hoe zij op het gebied van verzuim en inzetbaarheid een gedegen overgang kunnen maken van een traditionele organisatie naar een zelfsturende organisatie. ”

Onderzoeksmethodiek
De cijfermatige analyse van het onderzoek is gedaan onder 3.200 medewerkers in de zorg. Daarnaast hebben 515 teamleden een vragenlijst ingevuld en zijn er diverse teaminterviews gehouden. 9 grote zorgorganisaties uit de verpleeg-, verzorging- en thuiszorg (VVT), verstandelijke gehandicaptenzorg (GHZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) deden tussen 1 januari – 1 december 2015 mee aan het onderzoek. Per organisatie werd onderzocht hoe het verzuimbeleid georganiseerd is sinds er met zelforganiserende teams wordt gewerkt.

Over Marieke Werkt
Dr. Marieke Wilke is organisatie psycholoog en gepromoveerd op het werken in teams. Zij werkt als veranderkundig adviseur voor organisaties in het sociaal domein die een verandervraag hebben. Dit doet zij vanuit 0/24 Research- & Organization Development.
Drs. Marieke Schurink is arbeid- en organisatiesocioloog en deskundig in de thema’s arbeid, inzetbaarheid en verzuim. Zij is eigenaar en directeur van Vernet Verzuimnetwerk B.V.
Op www.mariekewerkt.nl staan ondersteunende programma’s die dr. Marieke Wilke en drs. Marieke Schurink bieden in de zoektocht naar regie en inzetbaarheid bij zelfsturing. www.0-24.nl |  www.vernet.nl

Bron: Vernet.nl