In 2006 werd het nieuwe zorgstelsel ingevoerd. Belangrijkste doel hiervan was: een betaalbare zorgverzekering voor iedereen.
Nu 10 jaar later is hier niet voor iedereen meer sprake van. Met name mensen met chronische aandoeningen zijn steeds meer geld kwijt aan zorg.
Basisverzekering moest voldoende zijn, dekt steeds minder
De basisverzekering werd in 2006 neergezet als verzekering waarmee iedereen voor de belangrijkste zorg was verzekerd. Maar in 10 jaar tijd is er (fors) gesneden in het basispakket. Naast verschillende medicijnen zijn ook rollators en rolstoelen verdwenen uit het basispakket. Ook is de vergoeding van fysiotherapie flink beperkt. Chronisch zieken moesten bijvoorbeeld in 2006 maar 9 behandelingen fysiotherapie zelf betalen (of er een aanvullende zorgverzekering voor afsluiten). Nu zijn dat er al 20. Patiënten met diabetes en bepaalde vormen van reuma en astma vallen volgens de wet niet onder chronisch zieken. Zij moeten dus al hun fysiotherapiebehandelingen zelf betalen.
Aanvullende pakketten uitgekleed
Aanvullende verzekeringen werden in 2006 gezien als ‘luxe’ pakketten, voor mensen die zich voor meer zorg wilden verzekeren. Intussen zijn de aanvullende verzekeringen voor bijvoorbeeld ouderen en chronisch zieken eerder noodzaak dan luxe. Maar in de afgelopen 10 jaar zijn ook die pakketten uitgekleed. In 2006 waren er nog verzekeringen die alle tandarts- en fysiotherapiebehandelingen vergoedden. Dit soort pakketten bestaat bijna niet meer, terwijl de premies voor verzekeringen die minder vergoeden fors zijn gestegen.
Bij de grote zorgverzekeraars Menzis, Zilveren Kruis Achmea, VGZ en CZ is de premie voor het meest uitgebreide vergoeding fysiotherapie met minimaal 56% gestegen ten opzichte van 2006. Maar de dekking is bij Zilveren Kruis Achmea en CZ fors lager. Zilveren Kruis Achmea vergoedde in 2006 nog alle behandelingen, in 2016 nog maar 40. De premie ging wel 56% omhoog. In 2006 vergoedde ook CZ alle behandelingen, nu zijn dat er nog maar 36. De premie steeg met 67%. Bekijk hier de toelichting met tabel.
Veel tandartsverzekeringen zijn inmiddels verworden tot een soort abonnementen. De premie die je betaalt, komt bij veel verzekeringen min of meer overeen met de maximale vergoedingen die je kunt krijgen. Mensen met een slecht gebit betalen hun tandartskosten dus grotendeels zelf. De premies van de vier grote zorgverzekeraars zijn in tien jaar fors gestegen. Bij CZ betaal je voor dezelfde dekking nu 57% meer. Wie bij VGZ is verzekerd, betaalt voor een tandartsverzekering nu meer dan het dubbele voor dezelfde dekking als in 2006. Bekijk hier de toelichting met tabel.
Eigen risico met 156% gestegen
Het eigen risico is bedoeld om mensen bewuster zorg te laten gebruiken. Maar consumenten die niet in een goede gezondheid verkeren (zoals chronisch zieken) hebben geen keus en zijn elk jaar zijn eigen risico kwijt. In 2006 werden mensen die geen of weinig zorg gebruikten, beloond met een no-claimkorting van maximaal 255 euro. In 2008 werd dat vervangen door een eigen risico van 150 euro en moesten mensen dus ineens een deel van hun zorgkosten zelf gaan betalen. In 2016 stijgt het eigen risico naar 385 euro. Over een periode van 8 jaar is dat een stijging van 156%, ofwel gemiddeld 12,5% per jaar. Dat is vele malen meer dan de inflatie in die jaren.

Contractering
Qua contractering is er in het zorgstelsel nogal wat veranderd. Met een naturaverzekering kon je bij vrijwel alle ziekenhuizen en fysiotherapeuten terecht zonder bijbetaling. Mensen die nu een naturapolis afsluiten, doen er goed aan om na te vragen of hun zorgverlener(s) ook in 2016 nog een contract heeft met de zorgverzekeraar. Zo vanzelfsprekend als dat 10 jaar geleden was, is dat nu niet meer. Daar komt bij dat zorgverzekeraars, ondanks talloze beloftes en tegen de wil van de minister en Tweede Kamer in, nog steeds niet in staat zijn om half november alle zorgcontracten rond te hebben. Zolang niet alle contractbesprekingen zijn afgerond, blijven verzekerden in het ongewisse of hun zorgverlener wel wordt vergoed. Vooral voor mensen die veel zorg nodig hebben, is dat een probleem. Want het kan zo maar zijn dat de pedicure waar je al jaren komt vanwege diabetes, het jaar erna ineens geen contract meer heeft met je verzekeraar.
Overstappen voor chronisch zieken wel gemakkelijker geworden
Het nieuwe zorgstelsel heeft er in de afgelopen tien jaar toe geleid dat chronisch zieken steeds meer geld kwijt zijn aan zorg. Het positieve nieuws is dat ze dit jaar voor het eerst gemakkelijker kunnen overstappen. Zorgverzekeraars Nederland heeft zich daarvoor hard gemaakt en de meeste zorgverzekeraars komen die belofte na. Voor de meeste aanvullende verzekeringen geldt geen medische selectie meer. Alleen nog voor de meest uitgebreide aanvullende verzekeringen kunnen mensen worden geweigerd. Ook mensen die nu een aanvullende verzekering hebben met uitgebreide dekking en medische selectie kunnen overstappen. Want de afspraak is dat zij, bij overstappen naar een vergelijkbaar pakket met medische selectie bij een andere verzekeraar, direct moeten worden geaccepteerd.
Bron: Independer