10 hogescholen en hun samenwerkingspartners in de thuiszorg starten met leernetwerken voor docenten van de hbo-verpleegkunde (hbo-v) en wijkverpleegkundigen.
In de leernetwerken leren de docenten en wijkverpleegkundigen van en met elkaar over ervaringen, kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een andere manier van werken en opleiden. Hiermee sluiten ze aan bij  de transitie en transformatie van de langdurige zorg.
Impuls aan het gezamenlijk leren
In de leernetwerken wordt de praktijk in het onderwijs gebracht en het onderwijs in de praktijk. Door de transitie wordt vanaf januari 2015 de wijkverpleging bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit betekent onder meer dat de wijkverpleegkundigen weer verantwoordelijk zijn voor vraagverheldering, indiceren en het organiseren van de zorg thuis. Met deze veranderingen worden nieuwe competenties van de wijkverpleegkundigen en hun collega’s gevraagd, maar is er ook een toegenomen vraag naar wijkverpleegkundigen.
Opleidingsprofiel
De 17 opleidingen hbo-verpleegkunde sluiten in het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 reeds aan op deze nieuwe competenties en de toenemende vraag aan wijkverpleegkundigen. Het nieuwe opleidingsprofiel wordt momenteel vertaald in nieuwe curricula en onderwijsmaterialen, maar vraagt ook nieuwe competenties van de docenten.
Thema’s
In de leernetwerken wordt, aansluitend bij de subsidiecriteria, gewerkt aan een of meer van de volgende thema’s:
•    inwerken nieuwe wijkverpleegkundigen
•    coachen van collega’s
•    bevorderen zelfmanagement en zelfredzaamheid
•    gezondheidsbevordering en preventie
•    multidisciplinaire samenwerking in de wijk.
10 projecten
De hogescholen konden samen met thuiszorgorganisaties een subsidieaanvraag indienen bij het ZonMw-programma Zichtbare schakel. Tien aanvragen zijn gehonoreerd, waarbij iedere hogeschool met 2 of meer thuiszorgorganisaties samenwerkt. De leernetwerken worden op verschillende manieren ingevuld, variërend van duobanen tussen docent en wijkverpleegkundige, leerkringen en virtuele leeromgevingen. Bij de projecten zijn, naast de docenten en wijkverpleegkundigen, ook lectoren, studenten, cliënten/mantelzorgers en collega’s uit de wijkteams betrokken.
Uitwisseling en onderzoek op landelijk niveau
Om de kennis en ervaringen van de projecten ook op landelijk niveau te delen, wordt een platform opgezet. Het NIVEL zal de 10 projecten vanaf de start en voor een periode van 2 jaar monitoren en evalueren op effect, proces en de duurzaamheid van de leernetwerken.