Om de patiëntenzorg continu te verbeteren, heeft het Catharina Ziekenhuis in 2016 veel geïnvesteerd in samenwerkingsverbanden met andere zorgaanbieders. Belangrijkste partner daarin is de St. Anna Zorggroep waar het ziekenhuis in 2018 mee wil gaan fuseren. Vorig jaar is met veel inzet en energie gewerkt aan het ondernemingsplan voor deze fusie. Daarnaast zijn nauwe samenwerkingsverbanden uitgewerkt met omliggende ziekenhuizen die hun patiënten met complexe aandoeningen steeds vaker doorsturen naar het Catharina Ziekenhuis.

 

Focus op oncologische zorg
Een unieke portfolioruil vond plaats tussen het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en het Catharina Ziekenhuis. De laboratoriumfunctie voor IVF is overgedragen van Eindhoven naar Tilburg. Daarvoor in de plaats zijn alle complexe behandelingen op het gebied van gynaecologische kanker in Brabant ondergebracht in het Catharina Ziekenhuis. Deze stap past bij de sterke focus van het ziekenhuis op oncologische zorg.

 

Samen met zes andere topklinische ziekenhuizen in Nederland, verenigd binnen Santeon, behoort het Catharina Ziekenhuis op het gebied van Value-Based Healthcare nationaal en internationaal tot de koplopers. De kracht van deze jarenlange samenwerking is het onderling vergelijken van voor patiënten relevante zorguitkomsten. Onderling worden best practices uitgewisseld waardoor verbeteringen snel door te voeren zijn. In 2016 zijn ook patiënten betrokken bij de verschillende multidisciplinaire verbeterteams.

 

TU/e en Philips
Ook de samenwerking met SJG Weert is geïntensiveerd. Voor bariatrische zorg, één van de vier speerpunten van het Catharina Ziekenhuis, vindt het voor- en natraject plaats in Weert en de operatie in Eindhoven. Op het gebied van neurologie worden CVA-patiënten voor een IAT-behandeling – het verwijderen van een stolsel uit een bloedvat in het hoofd – voortaan standaard naar het Catharina Ziekenhuis verwezen. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werkt het ziekenhuis steeds intensiever samen met onder andere de TU/e en Philips.

 

Positief resultaat
2016 was economisch gezien een goed jaar voor het Catharina Ziekenhuis. Het ziekenhuis sloot het jaar af met een positief financieel resultaat van € 10,9 miljoen op een omzet van € 418,5 miljoen. Het weerstandsvermogen is verder gestegen naar 24,4%. Het driejarige structurele besparingsprogramma SlimFit, dat eind 2015 is gestart, is afgesloten met een ombuiging van € 9,8 miljoen. Doelstelling van SlimFit is dat in 2018 structureel € 24 miljoen is omgebogen om ook in de toekomst een financieel gezond ziekenhuis te blijven en ruimte te houden voor vernieuwing.

 

Een belangrijke mijlpaal in 2016 was de opening van het nieuwe Hart- en Vaatcentrum boven de vernieuwde entreehal. De nieuwe entreehal beschikt onder andere over een nieuw restaurant, espressobar en winkels. Het nieuwe Hart- en Vaatcentrum kent vijf  state-of-the-art behandelkamers voor patiënten met hartproblemen, een hartlounge, een afdeling hartbewaking en een medium care. Daarnaast zijn voor complexe behandelingen aan hart- en vaten twee hybride OK’s in gebruik genomen. Tenslotte zijn op de afdeling Verloskunde vijftien nieuwe kraamsuites opgeleverd.

 

Toekomst
In lijn met de voorgenomen fusie met de St. Anna Zorggroep is in april 2017 de aanvraag ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). “Het is een zorgvuldig proces geweest en we zijn trots dat deze mijlpaal is behaald. We hebben flinke stappen gezet en zien de fusie positief tegemoet. Met deze fusie borgen we ook op de lange termijn de beschikbaarheid van een compleet zorgaanbod voor inwoners uit de regio Eindhoven”, aldus Piet Batenburg, voorzitter Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis.

 

Het Jaarverslag 2016 is online te bekijken op www.catharinaziekenhuis.nl/jaarverslag2016.

Bron: Catharina Ziekenhuis