Gehoorverlies is een groeiend probleem en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie treft deze aandoening ongeveer 466 miljoen mensen, meer dan 5% van de wereldbevolking.¹ In Nederland lijdt 1 op de 10 mensen aan gehoorverlies, waarvan ongeveer 50.000 gevallen als ernstig worden geclassificeerd.²

De resultaten van een recent gepubliceerde Nederlandse enquête* laten zien dat 51% van de babyboomers, mensen van 55 jaar en ouder, gehoorverlies zou tegengaan met behulp van technologische interventie. Cochleaire implantaattechnologie is hiervoor een mogelijke optie. Dankzij toenemend bewijs blijkt dat deze technologie een effectieve interventie is voor een veel bredere groep volwassenen dan eerder werd gedacht.³

 

Tegenwoordig zijn technologische innovaties van cruciaal belang bij het vinden van een oplossing voor gehoorproblemen. Voorbeelden hiervan zijn Apple-compatibiliteit voor een geluidsprocessor met cochleair implantaat en het maken van een app voor geluidsprocessoren voor een cochleair implantaat die compatibel is met Android-smartphones. De relevantie van hooroplossingen komt in het vandaag gepubliceerde onderzoek duidelijk naar voren. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan bezorgd te zijn dat gehoorverlies hun leven negatief zou kunnen beïnvloeden. Dit blijkt onder andere uit het feit dat:

  • 58% van de babyboomers vindt dat aan leeftijd gerelateerd gehoorverlies hun vermogen om te socialiseren met hun vrienden en familie negatief zou kunnen beïnvloeden;
  • 57% van de babyboomers aangeeft dat aan leeftijd gerelateerd gehoorverlies een negatieve impact kan hebben op hoe zij alledaagse geluiden ervaren (zoals het geluid van fluitende vogels of pratende mensen).

 

Het is dan ook niet verrassend dat 51% van de respondenten aangeeft dat ze serieus gehoorverlies zouden tegen met behulp van een technologische interventie.

 

Op de CI2018, de toonaangevende bijeenkomst van hoorspecialisten die deze week in Antwerpen wordt gehouden, legt Emmanuel Mylanus, KNO-arts in het Radboud UMC, uit dat inmiddels uit onderzoek is gebleken dat cochleaire implantatie voor de zeer slechthorende medemens een significante meerwaarde geeft. Nu is het zaak ook de maatschappelijke meerwaarde aan te tonen.

 

“Gehoorverlies wordt vaak niet beschouwd als een serieus gezondheidsprobleem. Er zijn echter aanwijzingen dat gehoorverlies bij volwassenen een negatieve invloed heeft op deelname aan het arbeidsproces en een groter risico heeft voor sociale isolatie. Bovendien lijkt er een verband te bestaan tussen gehoorverlies en depressies en dementie. Daarom is het goed nieuws dat er meer aandacht is voor deze negatieve gevolgen van gehoorverlies aldus Mylanus, zoals in de WHO resolutie over gehoorverlies in 2017.

 

Het onderzoek laat zien dat van de babyboomers die open staan voor het verbeteren van hun zintuigen met behulp van technologie (81%), tweederde (65%) ervoor openstaat hun gehoorverlies te behandelen middels technologische interventie of een operatie. Mannen en vrouwen verwachten dezelfde gevolgen te ervaren van gehoorschade in relatie met hun vermogen sociaal contact te hebben met familie en vrienden (58% van de vrouwen in vergelijking met 57% van de mannen):

    • Mannen zijn meer bezorgd over het niet kunnen doorgaan met hun hobby’s dan vrouwen (34% vergeleken met 24%)
    • Vrouwen zouden negatiever worden beïnvloed door het niet kunnen horen van dagelijks geluid dan mannen (60% vergeleken met 54%)

 

“Bij een aantal van mijn patiënten is het gehoor langzamerhand achteruit gegaan – soms is het niet meteen merkbaar en daarom kan het lang duren voordat ze hulp zoeken. Recent onderzoek in onze groep van CI-gebruikers toont echter aan dat het resultaat met een CI beter is indien er vroeger wordt geïmplanteerd. Ik zou iedereen die betrokken is bij diegene of hun geliefden aanmoedigen om dit niet uit te stellen en een afspraak te maken voor een gehoortest,” besluit dr. Mylanus.

Gehoorverlies beïnvloedt jong en oud

Fleur (18) zit in haar tweede studiejaar van ergotherapie en danst daarnaast 6 uur per week. Ze heeft van jongs af aan ernstig gehoorverlies en elf jaar geleden kreeg ze haar eerste cochleaire implantaat: “Het implantaat helpt me de bron van geluid te vinden en stelt me in staat weer van muziek te genieten. Dit is erg belangrijk voor me. Van anderen hoor ik vaak dat ze niet eens hebben opgemerkt dat ik een implantaat heb. Het zorgt ervoor dat ik niets meer mis.”

 

Toos (66) heeft drie kinderen en zes kleinkinderen. Ze heeft het Usher-syndroom wat resulteert in een combinatie van gehoorverlies en slechtziendheid waardoor zij inmiddels bijna helemaal blind is: “Ik ben verlost van mijn grootste angst om naast blind ook nog doof te worden. Door mijn twee Cochleaire implantaten hoor ik gelukkig weer heel aardig. Dat heeft een enorme en zeer positieve impact op mijn zelfredzaamheid en sociaal functioneren,  en dus op de  kwaliteit van mijn Leven.”

 

Voor meer informatie bezoek www.hearyourway.com

Referenties

  1. World Health Organization. Deafness and Hearing Loss Factsheet [Internet]. Updated 15 March 2018 [cited April 2018]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/
  2. European Hearing Instrument Manufacturers Association. Prevalence of hearing, 2013; EuroTrak Netherlands 2016.
  3. The Ear Foundation. Adult Cochlear Implantation: Evidence and experience / The Case for a Review of Provision. Available at: www.earfoundation.org.uk
  4. World Health Organization. 10 Facts on Deafness [Internet]. Updated April 2017 [cited June 2017]. Available from: http://www.who.int/features/factfiles/deafness/en/