Aafje_Meerweide_ontwerp
Illustratie: Aafje

Ouderenzorgorganisatie Aafje, gemeente Rotterdam, woningcorporatie SOR, kinderopvang Mundo, welzijnsinstelling SOL en een huisartsenpraktijk slaan de handen ineen voor de realisatie van de toekomstbestendige ouderenhub Meerweide in IJsselmonde. Aafje investeert hier bijna 50 miljoen euro in.

Binnen een jaar gaan de sloop en nieuwbouw van Meerweide van start, waarmee Aafje 216 studio’s voor ouderen realiseert. Aafje investeert hiermee in een duurzame woonvoorziening voor ouderen met een zware zorgvraag én een prettige werkomgeving voor medewerkers. Daarnaast wordt het nieuwe Meerweide een multifunctionele ontmoetingsplaats met kinderopvang, een huisartsenpraktijk, dagopvangfaciliteiten, een sfeervolle brasserie met terras en tuin, en een Huis van de wijk. De gemeente subsidieert het Huis van de wijk dat welzijnsinstelling SOL zal exploiteren. Deze voorzieningen samen vormen de ouderenhub waar wijkbewoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten.

Forse investeringen

Verpleeghuis Aafje Meerweide is in 1969 gebouwd en heeft 52 jaar lang een thuis geboden aan vele bewoners. Tijd dus voor een nieuw gebouw met moderne voorzieningen. Guy Buck, voorzitter Raad van Bestuur van Aafje: “Aafje heeft de laatste jaren de nodige renovatie-en nieuwbouwprojecten van verpleeghuizen in Rotterdam gerealiseerd. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van (wijk)bewoners én medewerkers. Forse investeringen die noodzakelijk zijn gezien de toenemende vergrijzing en het aantrekkelijk blijven voor medewerkers om bij Aafje te werken.”

Planning

De ruimtelijke ordeningsprocedure is gestart. De gemeente heeft de nota van uitgangspunten inmiddels definitief vastgesteld na overleg met omwonenden. Alle documenten die nodig zijn voor de omgevingsvergunning liggen ter beoordeling bij de gemeente. De sloop en nieuwbouw start binnen een jaar. De bouwtijd beslaat naar verwachting zo’n drie jaar.