Acht zorgorganisaties in Noord-Nederland zetten een nieuwe standaard in duurzame zorg.

Positieve gezondheid,  circulaire economie en een inclusieve samenleving komen centraal te staan in hun strategie. Ze trokken met elkaar, zorgverzekeraars en gemeenten op in de MVO Expeditie Duurzame Zorg van MVO Nederland. Door de onderlinge contacten komen meteen veranderingen tot stand.

Regeldruk, verspilling, afval, administratieve rompslomp, vervuiling, mensen die aan de kant blijven staan of die ziek worden door onze huidige manier van organiseren en produceren. Allemaal issues waarop Expeditiedeelnemers Antonius Zorggroep, Cosis, Espria, Kwadrant Groep, Lentis, Nij Smellinghe, Noorderbrug en ZuidOostZorg nu nieuwe antwoorden hebben. Die gaan over de centrale vraag: hoe houden we de zorg kwalitatief én betaalbaar?

‘Het moet anders’
Zo’n 400 mensen namen deel aan de MVO Expeditie en deden er kennis en persoonlijke motivatie op: “Fantastische voorbeelden om het echt anders te kunnen doen. Want dat het anders moet is wel duidelijk.” “Veel mogelijkheden om betrekkelijk eenvoudig bij te dragen aan een duurzaam leefbare wereld.” En de inspiratie ging mee naar huis: “Het omkeren van een volle vuilniszak thuis is heel leerzaam.”

De deelnemers leerden hoe een circulaire manier van bouwen het aantal benodigde vierkante meters voor een poli kan halveren. Dat aanpak van voedsel,- energie- of medicijnverspilling geld oplevert. Maar ook dat de zorgsector duurzamere keuzes kan maken rondom het organiseren van zorg. Een voorbeeld: in plaats van cliënten met arbeidsbeperking een ‘veilig thuis’ te bieden, kunnen zorgorganisaties ook actief aan de gang met een route naar passend werk. Dat is een concrete maatregel in een MVO-beleidsplan uit deze expeditie.

Sneller door samenwerking
Het is uniek dat  zorgorganisaties en hun partners in de keten samen optrekken. Zorgverzekeraars Menzis en De Friesland Zorgverzekeraar, Rabobank, gemeenten Groningen en Leeuwarden, provincie Fryslân en het Friesland College namen óók deel aan de MVO Expeditie. De duurzame beweging in de Noord-Nederlandse zorg komt daardoor in versnelling: nieuwe samenwerking blijkt in staat om praktische stappen te zetten. Zoals een investeringsfonds voor duurzame zorgprojecten, gunstige contractering voor MVO-zorgorganisaties en samenwerking door ‘ontschotten’ van budgetten.

Pure winst
Het MVO Netwerk Zorg van MVO Nederland is ontwikkelaar van de MVO Expedities voor duurzame zorg. Deze organisatie wil de zorg inspireren, motiveren en helpen versnellen naar een duurzame toekomst. “Deze 8 zorgorganisaties bereiken meer dan 100.000 mensen. Ze hebben meer dan 115 gebouwen en alleen al de elektriciteitsrekening overschrijdt de 10 miljoen euro. Als deze organisaties verduurzamen, dan heeft dat echt effect”, zegt Helene van der Vloed van het MVO Netwerk Zorg.

Deelnemers over de MVO Expeditie:

“Fantastische voorbeelden om het echt anders te kunnen doen. Want dat het anders moet is wel duidelijk.”

“Misschien wel een soort ergernis-drive: dit kán toch niet en hier moeten we gewoon wat mee.”

“Direct zijn er afspraken gemaakt om extreme regelgeving aan te pakken en te omzeilen. Als gevolg van deze samenwerking is de verspilling van medicijngebruik aangepakt en verminderd. Een prachtige vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.”

“Vastgoed? Losgoed. Wij gaan niet meer bijbouwen. En al helemaal niet slopen.”

“ Van variatie uitschakelen naar variatie benutten. Van continue monitoring en meting naar zelfregulatie en –organsiatie stimuleren. Van direct ingrijpen en sturen naar indirect sturen. Van statisch evenwicht naar dynamisch evenwicht. Van systeem focus op een probleem naar focus op het hele systeem.”

“Zeer inspirerend. Het heeft bij mij het beeld versterkt dat de zorg hoognodig getransformeerd moet worden, waarbij de patiënt echt centraal komt te staan in een duurzame vitale context.”

“De noodzaak tot veranderen is bij de meeste mensen doorgedrongen, ook omdat er ketenpartners meededen die al aan het bewegen zijn.”

“Veel verschillende mogelijkheden om betrekkelijk eenvoudig bij te dragen aan een duurzaam leefbare wereld.”

“Het omkeren van een volle vuilniszak thuis is heel leerzaam.”

“De MVO-Expeditie heeft intern veel verhalen losgemaakt, die maken dat je trots bent; we zijn op heel veel vlakken al goed bezig.”

“De groep actieve actieve medewerkers en ambassadeurs is gegroeid en ook cliënten vervullen een actieve rol.”

“Ondanks dat het moeilijk is in het huidige systeem, is er steeds meer bestuurlijke bereidheid om preventie te organiseren, hoewel dat niet formeel op genezing is gericht.”

“Uiteindelijk heeft deze expeditie mijn visie op de zorg en op de mensen die actief zijn in de zorg gekanteld. Ik had deze ontdekkingsreis niet willen missen.”

 

Deelnemende organisaties:

ZORG: Antonius Zorggroep, Cosis, Espria, Kwadrant Groep, Lentis, Nij Smellinghe, Noorderbrug en ZuidOostZorg.

PARTNERS: De Friesland Zorgverzekeraar, Friesland College, Gemeente Groningen, Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Menzis, Rabobank.

Alles over de MVO Expeditie Duurzame Zorg

Bron: MVO Nederland

Foto: Bij een circulaire manier van bouwen wordt een zorgvestiging een ‘healing environment’, zijn de materialen volledig te hergebruiken en komen kosten tot op de helft uit. Duurzaam gebouw Liander, Duiven (ontwerp Rau architects). Foto: Thomas Heye