Veel patiënten. Lange wachtlijsten op pijnpoli’s. Onvoldoende samenwerking. En torenhoge maatschappelijke kosten. Chronische pijn is zonder twijfel één van de belangrijkste thema’s en uitdagingen voor de gezondheidszorg. Maak nu kennis met de nieuwste inzichten rond oorzaken en behandeling van chronische pijn. Maar ook met een nieuw concept van gezondheid. Daarnaast krijgt u praktische handvaten voor het beter omgaan met deze problematiek. De congresdagen vinden plaats op 28 en 29 september a.s..

Geaccrediteerd door:
ABAN (huisartsen, revalidatieartsen & medisch specialisten) 6 punten, VSR (verpleegkundig specialisten register) 6 punten, Kwaliteitsregister V&V (verpleegkundigen) 5 punten, KNGF (fysiotherapeuten) 6 punten, ADAP (deskundigheidsbevorderende activiteiten paramedici, o.a. oefentherapeuten mensendieck) 5,5 punten
Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 4 deelnemers) zal deze ook aangevraagd worden voor:
NVAM (anesthesie medewerkers), NVA (acupuncturisten), VVM (mindfulness), NIP/NVO (psychologen), Registerplein (maatschappelijk werkers)
De beroepsvereniging VMBN (Mindfulness based trainers) heeft te kennen gegeven dit congres als zeer waardevol te zien. Leden van VMBN die hebben deelgenomen aan het congres kunnen na afloop een certificaat aanvragen en deze vervolgens zelf uploaden bij het VMBN.
Meer informatie en inschrijven: www.deweekvandepijn.nl
Bron: De week van de pijn