post-operatieve infecties eerder opsporen met AI-tool Periscope; graphic AI
De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health hebben op 12 mei de Nationale AI-Zorg cursus gelanceerd. De cursus wordt gratis aangeboden en richt zich specifiek op toepassing van kunstmatige intelligentie in de zorg. De leergang richt zich op alle typen zorgverleners, om hen meer inzicht te geven in de betekenis die AI kan hebben voor hun dagelijks werk.

Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) ontwikkelt zich in razend tempo, in alle geledingen van de samenleving, en zeker ook in de zorg. Daardoor neemt de vraag om kennis toe. De cursus rust studenten voor zorgberoepen en zorgmedewerkers toe met informatie en inzicht in de mogelijkheden van AI.

Kennis toegankelijk maken

De NL AIC streeft naar toegankelijkheid van basale kennis over AI en de gevolgen van toepassing. De Nationale AI-Zorg cursus biedt die kennis, specifiek toegesneden op de zorgsector. De coalitie hoopt hiermee een ontwikkeling in gang te zetten van toenemende aandacht en opneming van AI in het onderwijscurriculum van zorgopleidingen. Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health ondersteunt publieke en private partijen binnen het maatschappelijke themaveld Health & Care vanuit het beleid van het ministerie van VWS.

Nationale AI-Zorg cursus

De AI-Zorg cursus is Nederlandstalig en bestaat uit 13 korte modules, die 6 tot 15 minuten duren. Het totale tijdsbeslag van de cursus is ongeveer 2,5 uur. De modules bestaan uit leerstof, video’s en interactieve elementen. Arts Emma Bruns neemt de cursist mee in de ‘patient journey’ langs meer dan 10 use-cases en 20 experts. Er is ruime aandacht voor casuïstiek en er komen verschillende toepassingen van AI in de zorg aan de orde, in elke fase van het zorgproces. Er wordt geen bijzondere kennis van automatisering of wiskunde verondersteld, en de cursist kan de leergang in eigen tempo volgen.

Waar te volgen?

>  De Nationale AI-Zorg cursus is te volgen via zorg.ai-cursus.nl.