Foto: Ekaterina Bolovtsova. Pexels.com

Aiko de Raaf is per 6 maart 2023 benoemd tot kwartiermaker Integraal Zorgakkoord (IZA) bij het ministerie van VWS. De kwartiermaker heeft als opdracht om de samenwerking in de regio voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord en andere akkoorden te faciliteren en te versterken.

In Nederland is het Integraal Zorgakkoord (IZA) en andere akkoorden gesloten. Alle akkoorden zien verdere samenwerking in de regio als deel van de oplossing. Om de zorg toekomstig bestendig te maken zijn onder meer verschillende thematafels onder regie van het bestuurlijk overleg ingericht. Naast de landelijke bestuurlijke tafels is het essentieel dat samenwerking in de regio zelf tot stand komt.

Samenwerking in regio vormgeven

Om de transformatie in het veld aan te jagen stelt VWS een kwartiermaker IZA aan. De kwartiermaker heeft als opdracht om de samenwerking in de regio voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord en andere akkoorden te faciliteren en te versterken. Dat moet ertoe leiden dat goede regionale voorbeelden meer navolging krijgen. Naast het faciliteren en aanjagen van de samenwerking in de regio zal de kwartiermaker belemmeringen in beeld brengen en daar in overleg met VWS oplossingen voor aandragen.

Aiko de Raaf

Drs. D.H.A. (Aiko) De Raaf werkt de laatste 18 jaar in verschillende functies in de zorgsector. Hiervan was hij de afgelopen 10 jaar manager en tevens hoofd strategie en business development bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), waar een integrale regionale coöperatieve benadering van de oncologie gemeengoed is. Aiko studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

Bron: Nieuwsbericht VWS