Dit jaar verrijst een nieuw, internationaal opleidingscentrum voor chirurgen, medisch specialisten en ander medisch personeel. Voor het realiseren van dit nieuwe hightech centrum werken VUmc en AMC nauw samen met het Amerikaanse medisch technologiebedrijf Stryker, dat als partner medische apparatuur en instrumenten levert voor de OK’s. Doel: met behulp van simulatoren, virtual reality en kunstmatige intelligentie wereldwijd de kwaliteit van de zorg verder verhogen en opleidingskosten verlagen.

Het Amsterdam Skills Centre (ASC) beslaat zo’n 3.700 vierkante meter en wordt gerealiseerd op het terrein van het AMC in Amsterdam-Zuidoost. Naast twaalf OK’s en een tiental simulatoren beschikt het ASC, dat naar verwachting november dit jaar zijn deuren opent – over onderwijsfaciliteiten, trainingslaboratoria, kantoorruimtes, twee Stryker productshowrooms, ontvangst- en horecaruimten. Een deel wordt casco opgeleverd voor toekomstige uitbreiding. De oprichting is mede te danken aan de intensieve samenwerking tussen AMC en VUmc, die 7 juni bestuurlijk gaan fuseren. Professor Jaap Bonjer, hoofd afdeling Heelkunde bij het VUmc, is trekker van het project en tevens CEO van het Amsterdam Skills Centre. “De alliantie van AMC en VUmc plaatst ons in de top 5 van de universitaire medische centra in Europa.”

Zorgkosten beperken
Een van de redenen voor dit initiatief is het feit dat de huidige opleiding tot medisch specialist doorgaans veertien tot achttien jaar in beslag neemt. “Ter vergelijking: een Chinook-helikopter leren besturen kost slechts vier jaar. Waarom kunnen we niet net als piloten trainen in simulatoren en zo sneller leren opereren?”, betoogt Bonjer. “De zorg wordt steeds complexer en daarmee duurder. Dat geldt voor gebruikte methoden – een clip om een hartklep te laten sluiten, werkt goed maar kost 25.000 euro – en ook voor de uitrusting. Hybride OK’s hebben inmiddels veel weg van een ruimtestation. Slimmer en sneller leren helpt de opleidingsduur en de zorgkosten te beperken. Daarvoor moeten zorgprofessionals net als piloten overstappen van training on the job naar training off the job. Dat vergt een grote omschakeling.”

Eerder al zette Bonjer skills centers op in Rotterdam en Nova Scotia (Canada). “Het is waardevol om zonder tijdsdruk, in een omgeving zonder patiënten waar je fouten mag maken je opleiding te kunnen volgen. Ons werk is door de jaren heen ingrijpend veranderd, denk aan kijkoperaties en hartkatheterisatie. Het is belangrijk om moeilijke situaties te oefenen met het hele team. Daarom is dit centrum niet alleen bedoeld voor chirurgen, maar ook voor anesthesiologen, OK-assistenten, longartsen en cardiologen. Kortom, allen die interventies uitvoeren”, verklaart hij. Amsterdam is de ideale plek voor het ASC. “Centraal in Europa en op een kwartier reizen van Schiphol. Daarbij komt dat de medische opleidingen en gezondheidszorg in ons land tot de beste ter wereld behoort.”

Share of mind
Deze uitgangspunten van kostenbeperking en training off the job sluiten naadloos aan bij de missie van Stryker: ‘Together with our customers we are driven to make healthcare better’. Dit bedrijf met 34.000 medewerkers wereldwijd richt zich op medische (operatie)technologie, orthopedie en neurotechnologie. “Hiervoor bedienen we medici en met name chirurgen met producten en diensten, waaronder opleiding, die het verschil maken. Voor innovatie en R&D werken we graag samen met opinion leaders in de medische wereld, zoals Bonjer”, stelt Stuart Silk, President Stryker EMEA & Latin America en Stryker European Operations (gevestigd in Amsterdam). Het inlijven van startups is een andere manier om te innoveren binnen Stryker, dat in het kader van globalisering in Europa wil groeien. “Dit niet alleen door share of wallet, maar vooral door share of mind. Het partnership in het Amsterdam Skills Centre is momenteel het meest belangwekkende project van Stryker wereldwijd. We willen bijdragen aan het elimineren van onnodige kosten en investeren daarom in kwaliteit en goede technologie.” Stryker voorziet het ASC van benodigde medische apparatuur en instrumenten. “Een uniek project waar al onze divisies bij betrokken zijn.”

Daarnaast werken VUmc en AMC samen met bedrijven gespecialiseerd in added reality (virtual reality (VR)/augmented reality (AR)) en haptics (perceptie van gevoel), zoals Moog (voorheen Fokker) in Nieuw-Vennep dat simulatoren levert. “Moog heeft een medische simulatie ontwikkeld voor tandartsen en een simulator voor het verrichten van staaroperaties. De oogsimulator kent circa twintig scenario’s. De verwachting is dat het mogelijk zal zijn om met deze simulator in drie maanden een staaroperatie aan te leren”, vertelt Bonjer. Daarnaast wijst Stuart Silk op de meerwaarde van actief leren. “Uit onderzoek blijkt dat als je alleen luistert, je slechts 5% van de lesstof onthoudt. Als je een taak uitvoert is dat 75% en als je samen leert zelfs 90%. Dat is de basis van het nieuwe leren. Herhaling van handelingen helpt fouten voorkomen.” Naast Stryker en Moog werken VUmc en AMC samen met Orzone en Touch Surgery.

Kort curriculum
AMC, VUmc en Stryker voelen een gedeelde sociale verantwoordelijkheid voor het feit dat twee derde van de wereldbevolking – 5 miljard mensen – geen toegang heeft tot de meest basale zorg. “Hier willen wij verandering in brengen. Het gaat hierbij om het uitvoeren van een keizersnede, buikoperaties om een ontstoken blindedarm te verwijderen, liesbreukoperaties en het behandelen van gebroken ledematen. Jaarlijks zouden 143 miljoen extra operaties nodig zijn. Daarom willen we binnen het ASC een kort curriculum voor basischirurgie en anesthesiologie aanbieden. Met de beste digitale tools kun je dan hopelijk volstaan met een veel kortere opleiding”, stellen Bonjer en Silk.

Tekst: Wilma Schreiber

Bron: FMT Gezondheidszorg