renovatie klinieken MUMC
Illustratie: EGM architecten

Maastricht UMC+ heeft een uitdagende strategische vastgoedagenda 2040 opgesteld met diverse projecten. EGM architecten is inmiddels gestart met één van de eerste grootschalige projecten: het ontwerp van de renovatie van de klinieken.

EGM architecten zal de klinieken van het 30 jaar oude hoofdgebouw renoveren tot een fris ogend en optimaal functioneerde verblijfs- en werkomgeving. Royal HaskoningDHV is tevens geselecteerd als installatieadviseur.

Grootschalige renovatie

Het project Klinieken beslaat in totaal meer dan 30.000 m2. De opgave omvat de stapsgewijze renovatie van alle algemene verpleegafdelingen, de afdelingen voor intensieve zorgen en het Vrouw, Moeder & Kind centrum. De ontwerp- en de realisatiefasen zullen een aantal jaar in beslag nemen.

Healing environment

In de keuze voor EGM spreekt Maastricht UMC+ over een ‘helder ontwerp’ en ‘een mooie oplossing’, met ‘diverse haalbare innovaties’. Het ontwerp biedt bijvoorbeeld prettige plekken voor goede mantelzorg. Ook wordt er voortgebouwd op het wetenschappelijke onderzoek (waarop AnneMarie Eijkelenboom recent is gepromoveerd) naar het welzijn en comfort van ziekenhuismedewerkers. Zo moeten diverse ‘evidence based’ oplossingen en vernieuwingen bij de verbouwingen bijdragen aan een gezonde werk- en verblijfomgeving. Plekken voor verwondering, herkenbare en tactiele materialen, ronde vormen, levend groen en ruime daglichttoetreding worden bijvoorbeeld onderdeel van de dagelijkse ‘healing environment’. Ze gaan ervoor zorgen dat het ziekenhuisgebouw daadwerkelijk bijdraagt aan de gezondheid van patiënten, bezoekers en medewerkers.

Future proof volgens Greendeal

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wordt ook het ziekenhuisproces geoptimaliseerd, opdat het gebouw een veranderende vraag kan accommoderen. Zo kunnen de klinieken, zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit van alle afdelingen, stapsgewijs en flexibel meebewegen met de behoeften in tijden van een pandemie. Het ontwerp van EGM architecten zet in op minimaliseren van de energiebehoefte en het energieverbruik (Smart Hospital concept) en beperkt de afvalstromen die maximaal circulair worden verwerkt. Alle innovaties samen dragen bij aan een future proof ziekenhuis volgens de Greendeal Duurzame Zorg.