Wetenschappers van de TU Delft hebben duidelijkheid verschaft over de manier waarop het proces van DNA-replicatie in de E. coli bacterie wordt beëindigd.


Het onderzoek is een belangrijke stap richting het begrijpen van DNA replicatie en hoe cellen omgaan met fouten tijdens DNA replicatie.

Onlangs publiceerden onderzoekers van het Kavli Institute of Nanoscience van de TU Delft hun bevindingen in Nature Chemical Biology.
Tus-Ter-Systeem
Een belangrijke factor bij het beëindigen van DNA-replicatie in E. coli is het Tus-Ter-systeem, een proteïne-DNA-complex dat een moleculaire ‘wegversperring’ vormt die een botsing met de snel bewegende replicatie-mechanismen kan weerstaan. ‘Met deze bevinding hebben we een einde gemaakt aan een controverse rondom het mechanisme van deze versperringsvorming’, zegt Bojk Berghuis, promovendus van het Nynke Dekker lab, onderdeel van het Kavli Institute of Nanoscience.
A single-molecule approach using magnetic tweezers shows that DNA strand separation alone can trigger a lock at Tus–Ter sites where oppositely moving replisomes on circular bacterial chromosomes must avoid crashing. The results support a ‘mousetrap’ model in which replication-related proteins are not necessary and strand separation is followed by an interaction between Tus and C6 of the Ter site that sets up a hierarchy of interactions to allow the Tus–Ter complex to progressively strengthen.
Cover art by Erin Dewalt, based on an image provided by TU Delft/Tremani. Article, p579; News & Views, p550
Bron: Nature Chemical Biology
Precair evenwicht darmstelsel
E.coli is een bacterie die in grote getale in ons darmstelsel leeft. Het zijn er zo veel dat ieder mens meer bacteriële cellen meedraagt dan lichaamseigen cellen. Dit onderzoek,  uitgevoerd in samenwerking met de universiteit van Wollongong (Australië),  geeft direct inzicht in hoe E. coli bacteriën voorkomen dat het kopiëren van hun erfelijk materiaal op hol slaat, waarmee het precaire evenwicht van ons darmstelsel gewaarborgd blijft.

Bron: TU Delft