Het Nederlandse onderzoek, waarin is aangetoond dat patiënten met een ernstig herseninfarct beter en sneller herstellen als je het afgesloten bloedvat binnen 6 uur na het ontstaan van de klachten openmaakt met een katheter, blijkt in 2015 internationaal een van de meest geciteerde en invloedrijke medische studies te zijn. De Hersenstichting ondersteunt in 2016 met € 298.000 een vervolgonderzoek waar wordt gekeken of deze behandeling ook succesvol uitgevoerd kan worden bij patiënten tot 12 uur na het begin van de klachten. Het gaat om een gezamenlijk onderzoek van Maastricht UMC+, Erasmus MC en AMC Amsterdam dat loopt tot 2021.

Jaarlijks worden in Nederland meer dan 20.000 patiënten met een beroerte door afsluiting van een hersenbloedvat, ook wel herseninfarct, in een ziekenhuis opgenomen. Een nieuwe behandeling is de intra-arteriële behandeling, waarbij door middel van een klein slangetje het stolsel op mechanische wijze uit het bloedvat wordt verwijderd. Deze methode is veilig en effectief gebleken, mits uitgevoerd binnen 6 uur na het ontstaan van de klachten. Patiënten hebben minder hersenschade, minder neurologische klachten en functioneren beter in het dagelijks leven. Internationaal is er veel aandacht voor dit omvangrijke Nederlandse onderzoek waar veel wetenschappers met elkaar samenwerken. Dit onderzoek krijgt nu een vervolg met steun van de Hersenstichting.

Voor meer patiënten behandelmogelijkheid
Meer dan 25% van de patiënten met een herseninfarct arriveert te lang na het begin van de klachten in een ziekenhuis of wordt wakker met de verschijnselen van een herseninfarct, zodat het tijdstip van het ontstaan van het infarct niet duidelijk is. Zij komen niet in aanmerking voor de intra-arteriële behandeling, omdat de kans op een effect van de behandeling in deze groep patiënten uiterst klein wordt geacht. Er zijn echter aanwijzingen dat een deel van de patiënten die binnen 6-12 uur na het begin van de klachten worden behandeld, beter herstellen dan patiënten die helemaal niet behandeld zijn, wanneer zij voldoen aan enkele specifieke criteria. Dit wordt nu verder onderzocht, zodat voor deze groep patiënten, die weliswaar te laat in het ziekenhuis komt, er toch een effectieve behandelmogelijkheid komt.

Gezondheidsfondsen werken samen
Peter Schoof, directeur van de Hersenstichting: ‘Wat deze studie extra bijzonder maakt is de samenwerking tussen veel wetenschappers. Daardoor wordt de kans op een snelle doorbraak groter. Ook bijzonder is dat de Hartstichting en de Hersenstichting dit onderzoek samen ondersteunen. Daarmee hopen we voor de patiënt sneller gezondheidswinst te kunnen boeken. De Hartstichting steunde al verschillende onderdelen van deze grootschalige MR CLEAN studie. De Hersenstichting draagt nu heel specifiek bij aan het deelonderzoek om te kijken of de ‘te laat grens’ op kan schuiven van 6 naar 12 uur. Dat past goed in ons onderzoeksprogramma Snel Beter Behandelen.’

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van:
Dr. Wim van Zwam, Maastricht UMC+, afdeling radiologie
Prof. dr. Robert van Oostenbrugge, Maastricht UMC+, afdeling neurologie
Prof. dr. Diederik Dippel, ErasmusMC, afdeling neurologie
Prof. dr. Aad van der Lugt, ErasmusMC, afdeling radiologie
Prof. dr. Charles Majoie, Academisch Medisch Centrum, afdeling radiologie
Prof. dr. Yvo Roos, Academisch Medisch Centrum, afdeling neurologie

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.