Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen, Nieuw Unicum in Zandvoort, Verslavingszorg Noord Nederland in Groningen en Frankelandgroep uit Schiedam zijn de Nederlandse zorginstellingen die in 2016 het best scoren op inzetbaarheid van medewerkers. Zij zijn de winnaars van de Vernet Health Ranking 2016, de jaarlijkse ranglijst van kennisnetwerk en onderzoeksbureau Vernet in Amsterdam van de verzuimprestaties onder zorginstellingen

De Vernet Health Ranking geeft met een rapportcijfer weer hoe organisaties in de zorgsector presteren op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. Dat gebeurt voor vier branches: Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg en Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg. De berekening is gebaseerd op een aantal indicatoren, zoals het verzuimpercentage, de duur van het verzuim en de verzuimkosten per medewerker.

Kijk op www.vernet.nl/winnaars-vhr-2016 om per branche te zien welke drie instellingen het best presteren.

Ontwikkelingen verzuim in 2016
Vernet verzamelt en analyseert de verzuimcijfers van ruim zeventig procent van de zorginstellingen in Nederland. Uit de gezamenlijke cijfers blijkt dat het verzuim in de zorgsector in 2016 is gestegen naar 5,48 procent. Hiermee is het verzuim terug op het niveau van 2007. De voornaamste oorzaak ligt in het langdurig verzuim, dat is toegenomen van 3,22 procent in 2015 naar 3,42 procent in 2016.

Over Vernet
Vernet is sinds 1996 marktleider in het verzamelen, benchmarken en interpreteren van cijfers op het gebied van verzuim en inzetbaarheid en in het berekenen van directe en indirecte kosten van verzuim. Bij Vernet zijn 400 zorginstellingen met in totaal 600.000 medewerkers aangesloten. Daardoor is Vernet in staat een breed en representatief beeld te geven van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in de afzonderlijke branches in de zorg.