In goed onderling overleg tussen de Raad van Toezicht en Jan Fidder, voorzitter van de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen, is overeengekomen dat de heer Fidder vertrekt bij Gelre ziekenhuizen.
Hij is voornemens elders een nieuwe uitdaging aan te gaan. Reden van vertrek is verschil in visie op de aansturing van de organisatie. Door dit geschil, maar ook met respect voor ieders standpunt, is gezamenlijk besloten om uit elkaar te gaan.
De heer Fidder laat een organisatie achter zich die mede onder zijn leiding een duidelijke meerjaren- beleidsstrategie heeft uitgezet. Ook heeft hij onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan het nieuwe samenwerkingsverband tussen het ziekenhuis en medisch specialisten en de herpositionering van de financiële afdeling.
Met het vertrek van de heer Fidder is een bedrag gemoeid als bij de aanstelling van de heer Fidder in 2011 was overeengekomen. Het bedrag blijft binnen de overgangsbepalingen van de Wet Normering Topinkomens en zal worden opgenomen in de jaarrekening van Gelre ziekenhuizen.
Gelre ziekenhuizen gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt gevormd door Gerjan Heuver en Erik den Teuling a.i.