Brabantse ziekenhuizen - verpleegkundige handeling aan het bed

Negen Brabantse ziekenhuizen gaan samenwerken om personeelstekorten op te vangen. In eerste instantie om de bezetting van hun SEH’s op peil te houden. Met een flexibele schil van zorgverleners die op meer locaties inzetbaar zijn willen de instellingen gezamenlijk het het post-corona-personeelstekort opvangen. Daarvoor bundelen de instellingen ook hun opleidingscapaciteiten.

Het Amphia Ziekenhuis, het Bravis Ziekenhuis, Bernhoven, het Catharina Ziekenhuis, Elkerliek, het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, Máxima MC en het St. Anna Ziekenhuis. Deze negen ziekenhuizen vormen vanaf het voorjaar van 2022 met een flexibele schil van verpleegkundigen voor de gezamenlijke SEH’s. De pool bestaat uit medewerkers die zich vrijwillig aanmelden. Te zijner tijd kan het initiatief verder uitgerold worden naar andere afdelingen die kampen met personeelstekorten, zoals de IC’s en de OK’s. Ook wordt uitbreiding overwogen naar  extra anesthesiemedewerkers en operatieassistenten.

Opleiden

Er is een grote vraag naar deze zorgverleners, zeker nu post-corona een inhaalslag gerealiseerd moet worden om destijds afgeschaalde reguliere zorg weer in te halen. Het opleiden en binden van zorgpersoneel is een belangrijke uitdaging. “Je moet voldoende opleiden, maar dat is lastig als je een personeelstekort hebt”, zegt Marike Schoneveld van Fonds Ziekenhuisopleidingen (FZO) regio Noord-Brabant tegen Omroep Brabant.
Het actieplan heeft tot doel om tien procent meer mensen op te leiden en minimaal tien procent meer zorgmedewerkers te behouden. Dat moet in drie jaar zijn beslag krijgen.

Oplossingen

Een van de manieren waarop ziekenhuizen elkaar kunnen helpen is het aanbieden van stageplekken. Bij personeelskrapte is het begeleiden van stagiairs een lastige puzzel; daardoor dreigt personeelskrapte zichzelf in stand te houden.
Tevens start een proef met een flexibele schil. Zorgverleners kunnen zich aanmelden voor een flexpool om in verschillende huizen te werken. Ziekenhuizen hopen dat de afwisseling ertoe leidt dat personeel minder snel uitvalt.
Daarnaast werken de ziekenhuizen samen om het opleiden van IC- en SEH-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten te verbeteren. Dat gebeurt door het delen van opleidingsinnovaties die nu nog slechts lokaal worden ingezet.

Partners

De flexpool en het delen van opleidingsinnovaties worden opgezet in samenwerking met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), Transvorm (de regionale werkgeversorganisatie) en BEN OK, het platform voor innovatieve opleiding en ontwikkeling op de operatiekamers in Brabant.

> Lees meer nieuws op FMT Gezondheidszorg