Bravis-bestuurder Albert-Jan Mante logt in op zijn PGO
Bravis-bestuurder Albert-Jan Mante logt in op zijn PGO

Het Bravis ziekenhuis biedt patiënten sinds mei dit jaar niet alleen dossierinzage via MijnBravis, maar ook een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Op 5 september is deze ontwikkeling getoetst aan de vereisten van VIPP 5 (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional). Bravis is het eerste ziekenhuis voldoet aan alle vereisten die nodig zijn voor een goede digitale informatie-uitwisseling met PGO. 

Patiënten van de Bravis ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom kunnen via MijnBravis alleen hun ziekenhuisgegevens raadplegen. Een PGO is een app of website waar een patiënt in één overzicht ál zijn gezondheidsgegevens kan bekijken, zoals informatie van de huisarts, apotheek en ziekenhuis. Zorginstellingen krijgen via het programma VIPP 5 subsidie om digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een PGO te verbeteren. Dit gebeurt in drie modules (stappen). Aan het halen van de modules zijn diverse eisen verbonden. Bij module 1 moeten de technische systemen van Bravis en de verschillende PGO’s goed aan elkaar gekoppeld zijn. Een andere eis is dat er minimaal 2500 keer is ingelogd in een PGO om de informatie uit de Bravis-dossiers te halen. Een auditor heeft deze week geconstateerd dat alle doelstellingen zijn behaald en daarmee is de subsidie voor module 1 definitief.

Beter inzicht

Bravis-bestuurder Albert-Jan Mante ziet in deze ontwikkeling vooral voordelen voor de patiënt. “Door de informatie van huisarts, apotheek en ziekenhuis op één platform te bundelen krijgt de patiënt beter inzicht in de eigen gezondheidssituatie en wordt hij nog meer eigenaar van zijn eigen gezondheidsinformatie. Ik vind het een goede zaak dat het Bravis daar veel energie insteekt en in de ontwikkeling vooroploopt”, aldus Mante.

Het nieuwe Bravis

De aansluiting op de PGO is bovendien onderdeel van de visie 2030: ‘Het nieuwe Bravis’, waarin meer eigen regie en digitale gegevensuitwisseling een belangrijke plek hebben. De volgende stappen voor Bravis zijn dat patiënten ook vragenlijsten en e-healthtoepassingen kunnen koppelen. Bravis kan deze informatie vervolgens uitwisselen met andere ziekenhuizen. De verwachting is dat het ziekenhuis in juni 2023 het hele project afrondt.