Pathologie Zuid-West Nederland
V.l.n.r.: Bart Bliek (medisch directeur Pathologie Zuid-West Nederland), Bianka Mennema, (voorzitter raad van bestuur Bravis ziekenhuis), Gerard van Berlo (bestuurder ETZ) en Jeroen Stavast (klinisch patholoog ETZ).

Pathologie Zuid-West Nederland. Zo heet de BV waarin het Bravis Ziekenhuis (Bergen op Zoom/Roosendaal) en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg/Waalwijk) hun beide pathologielabs onderbrengen. De bundeling betekent ook een fusie van de vakgroepen klinische pathologie. De veranderingen zijn ingegaan op 1 januari j.l. 

Met de fusie rusten Bravis en ETZ hun pathologievakgroepen en laboratoria klinische pathologie beter toe voor de toekomst. Door de schaalvergroting en samenvoeging van mensen, middelen en expertise kunnen de instellingen beter inspelen op toekomstige kwaliteitseisen.

Belangrijke stap

RvB-voorzitter Bianka Mennemavvan Bravis: “We zetten een belangrijke stap voor de inhoudelijke ontwikkeling van de pathologie. Niet alleen brengen we beide vakgroepen en laboratoria samen, we lanceren tevens een nieuw ICT-platform waarmee digitale pathologie wordt gefaciliteerd. De werkzaamheden van de pathologen zijn daardoor niet meer plaatsgebonden. Dit is wat ons betreft de start van verdergaande regionalisering in de pathologie in Zuid-West Nederland.”

ETZ-bestuurder Gerard van Berlo: “In de nieuwe bv zijn na de jaarwisseling 10 pathologen werkzaam. Streven is om op termijn door te groeien naar 20 à 25 pathologen. Daarmee willen we een solide basis creëren voor toekomstige, technische ontwikkelingen. Het nieuwe platform maakt het voor de pathologen mogelijk om optimaal gebruik te maken van artificial intelligence bij het beoordelen van de biopten, waardoor ze sneller uiterst betrouwbare diagnoses kunnen stellen.”

Subspecialisatie

Als medisch directeur van Pathologie Zuid-West Nederland is Bart Bliek aangesteld. Hij noemt als voordeel met name de mogelijkheid om subspecialismen te vormen door de schaalvergroting. “We verdiepen daarmee onze expertise, en dat is in het belang van de patiënten in onze beide ziekenhuizen”.

Een ander voordeel is dat de partners met de fusie beter kunnen voldoen aan de geadviseerde, stijgende volumenormen. Die weerspiegelen het belang dat wordt gehecht aan kwaliteit door expertise-ontwikkeling. Beide laboratoriumlocaties blijven overigens fysiek behouden voor het direct contact met de ziekenhuisspecialisten en huisartsen.