zorgbemiddeling

De ontoereikende capaciteit in de zorg is de grootste belemmering om passende zorg te organiseren voor cliënten en daarmee wachtlijsten het hoofd te bieden. Het belangrijkste gevolg is dat cliënten met een acute zorgvraag voorrang krijgen, waardoor de instroom van de reguliere zorg onder druk staat.

Het is een van de belangrijkste uitkomsten uit de rondetafelsessies over de ontwikkelingen in zorgbemiddeling met ruim 30 zorgorganisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg, georganiseerd door Zorgon, onderdeel van de Quoratio Groep. Kitty Oerbekke, business unit manager bij Zorgon: “Het gebrek aan capaciteit om de lange wachtlijsten het hoofd te bieden kwam als belangrijkste pijnpunt naar voren, en speelt een rol ongeacht de verschillende manieren waarop organisaties de afdeling zorgbemiddeling inrichten, of welke naam het draagt. Aanduidingen voor deze afdeling zijn bijvoorbeeld Klant Contact Centrum, Zorgadvies, afdeling Cliëntbelang of Zorgbemiddeling. De functie van zorgbemiddelaar is op dit moment essentieel voor zorgorganisaties. Er is kennis van wet- en regelgeving, creativiteit en het vermogen om te matchen tussen vraag en aanbod nodig om de cliënt met een zorgvraag op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste zorg te bieden.” Het vormgeven aan regionale samenwerking en het aantrekken of opleiden van gekwalificeerd personeel vullen de top 3 van grootste uitdagingen voor de afdeling zorgbemiddeling aan.

Zorgbemiddeling als specialisme

Om die uitdagingen succesvol het hoofd te bieden, is het noodzakelijk dat zorgorganisaties een breed gedragen visie formuleren over de verantwoordelijkheden van de afdeling zorgbemiddeling. Oerbekke: “Er zijn organisaties die hier al ver in zijn en zorgbemiddeling als specialisme zien. Zij richten hier vaak een aparte afdeling voor in. Afhankelijk van de grootte van de organisatie wordt die verantwoordelijkheid bij meerdere afdelingen belegd, of nemen mensen daarbij meerdere rollen aan. Het is belangrijk dat organisaties nadenken waar de verantwoordelijkheid van de zorgbemiddelaar begint en eindigt, zowel binnen de eigen organisatie, bij regionale initiatieven en in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld het zorgkantoor.”

Praktijkopleiding Zorgbemiddeling

Doordat langer thuis wonen wordt gestimuleerd komt de zorgvraag steeds vaker laat in beeld bij zorgbemiddelaars. Hierdoor moeten organisaties steeds sneller schakelen om aan de inmiddels acute vraag te kunnen voldoen. Het is een belangrijke reden waarom de vraag naar professionele zorgbemiddelaars volgens Oerbekke sterk toeneemt: “Je moet als zorgbemiddelaar allerlei belangen kunnen afwegen rondom cliënten op de wachtlijst, medebewoners, medewerkers, beleid, verwijzers en doorstroom binnen de organisatie en de zorgketen. Dat is ook de reden dat Zorgon de praktijkopleiding Zorgbemiddeling voor zorgbemiddelaars van zorgorganisaties aanbiedt, naast het traineeship dat professionals opleidt die beschikken over de expertise om als duizendpoot organisatiebrede vraagstukken op te pakken. Waar mogelijk worden deze processen volgens onze zero admin-visie slimmer ingericht en geautomatiseerd zodat zorgbemiddeling zich volledig kan toeleggen op de belangrijke, centrale rol die het speelt in veel organisaties; het contact met de cliënt om te komen tot passende zorg.”