Onderzoek van het Catharina Ziekenhuis In Eindhoven toont aan dat met een smartphone vrijwel alle vormen van huidkanker eerder kunnen worden opgespoord.
Uit onderzoek blijkt dat de app SkinVision naast het herkennen van melanomen – de meest levensbedreigende vorm van huidkanker – nu ook ruim 80 procent van andere soorten van huidkanker weet te herkennen. dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de afdeling Dermatologie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven doet naar SkinVision, een app van Nederlandse makelij die potentiële melanomen in een vroeg stadium opspoort
Huidkanker is de meest voorkomende en snelst groeiende kankersoort. Vaak is deze ziekte goed te behandelen, maar vroege opsporing is hierbij van groot belang. Het onderzoek van dr. Monique Thissen, dermatoloog in het Catharina Ziekenhuis toont aan dat mensen met behulp van hun smartphone niet alleen melanomen (10 procent van alle huidkanker), maar ook vrijwel alle andere vormen van huidkanker eerder kunnen opsporen. In het onderzoek, dat verder voortgezet zal worden tot het einde van dit jaar, wordt gekeken of SkinVision een waarschuwing geeft op basis van de foto die gemaakt is van een verdacht plekje op de huid. In ruim 80 procent van de gevallen van huidkanker kregen de plekjes een rode rating. Een rode rating geeft aan dat er een zeer grote waarschijnlijkheid is dat er sprake van huidkanker is. De overige plekjes kregen een oranje rating: een melding die aangeeft dat het plekje eventueel huidkanker zou kunnen zijn en goed in de gaten gehouden dient te worden. Dit zijn percentages die het gemiddelde oog van een dermatoloog benaderen.