Het Catharina Ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ hebben deze week een contract voor drie jaar ondertekend.
Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat door deze langdurige samenwerking de zorg kwalitatief beter en doelmatiger wordt. “Een contract voor drie jaar geeft ruimte om met elkaar te werken aan kwaliteit van de geboden zorg, in plaats van ieder jaar opnieuw te onderhandelen over de financiële kaders,” aldus Geranne Engwirda van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis.
Thema’s in deze samenwerking zijn onder meer concentratie van zorg, doelmatigheid en het inzetten en uitrollen van best practices. Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van VGZ: “Wij kiezen er als grootste verzekeraar in de regio bewust voor om meerjarige afspraken te maken met het Catharina Ziekenhuis als stadsziekenhuis, maar vooral ook als bovenregionaal gespecialiseerd ziekenhuis op het terrein van kankerbehandelingen en hart- en vaataandoeningen.”
VGZ heeft met enkele andere ziekenhuizen ook langdurige overeenkomsten getekend, waardoor het mogelijk is om samen met die ziekenhuizen de zorg te verbeteren. “De goede voorbeelden uit het Catharina Ziekenhuis kunnen snel gedeeld worden met andere ziekenhuizen en andersom,” aldus Engwirda.
Best practice
Doelmatige zorg betekent verantwoord medische zorg. Daarbij is het streven onder meer om hersteloperaties te voorkomen en kwaliteit van leven verder te bevorderen. Samen willen VGZ en Catharina Ziekenhuis bijvoorbeeld overbehandeling tegengaan. Een voorbeeld van zo’n best practice is de behandeling van etalagebenen in het Catharina Ziekenhuis. Patiënten met etalagebenen wordt eerst een bewezen succesvol traject aangeboden bij gespecialiseerde fysiotherapeuten in plaats van direct opereren. “Een uitstekend voorbeeld van doelmatige zorg van hoge kwaliteit die kan rekenen op een hoge waardering van patiënten,” aldus Klink.
Vergoeding dure geneesmiddelen
Vanwege de bovenregionale functie van het Catharina Ziekenhuis op het terrein van complexe kankerbehandelingen is afgesproken dat nieuwe kankermedicijnen – op voorwaarde van doelmatig en gepast gebruik – altijd vergoed worden. Behandelaars en patiënten zijn daarmee verzekerd van de benodigde zorg en bijbehorende medicijnen. Engwirda: “Landelijk zijn er veel discussies over deze ‘dure geneesmiddelen’. In het belang van onze patiënten kiest VGZ ervoor om garant te staan voor de bekostiging van deze middelen. Dat geeft vertrouwen bij patiënten. En de medisch specialisten in het ziekenhuis kunnen altijd de beste zorg voor deze kwetsbare patiëntengroep bieden.”