Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) doet samen met 22 organisaties uit 6 landen mee aan een Europees IMI Horizon 2020-project op het gebied van de diagnostiek en behandeling van de ziekte van Alzheimer (ROADMAP, dit staat voor Real world Outcomes across the Alzheimer’s Disease spectrum for better care). Centraal in dit project staat de verzameling en analyse van praktijkgegevens over de ziekte van Alzheimer, zoals het beloop van de ziekte, diagnostiek, effecten van preventie en behandeling.

Voor het CBG als toelatingsautoriteit is dit project van belang om uit eerste hand de nieuwste inzichten over en mogelijkheden voor behandeling van Alzheimer te vernemen. Daarnaast kan het CBG met wetenschappelijk advies richting geven aan innovatief geneesmiddelenonderzoek op het gebied van Alzheimer.

Met name het gebruik van praktijkgegevens, in jargon ook wel Real World Data genoemd, krijgt een belangrijke plaats in het project. Dergelijke gegevens kunnen mogelijke verklaringen geven waarom geneesmiddelen in de praktijk vaak minder werkzaam zijn dan in experimenteel klinisch geneesmiddelenonderzoek (in jargon ook wel de Efficacy-Effectiveness Gap genoemd).

Vanuit Nederland nemen naast het CBG ook het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, de Universiteit van Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen deel aan ROADMAP.

Christine Gispen-de Wied, afdelingshoofd programmabureau wetenschap CBG: ‘Meedoen als partner aan een IMI Horizon 2020-project is een belangrijke stap voorwaarts in het stimuleren van regulatory science op het gebied van Alzheimer. Dat is broodnodig en iedereen ziet het belang van een dergelijke samenwerking.’

Bron: CBG