De afdeling Acute Zorgeenheid van locatie Roosendaal (Bravis Ziekenhuis) beschikt sinds kort over een Bedrijf Opvang Team (BOT-team).
Het team wordt gevormd door zeven verpleegkundigen van zowel de SEH als de IC/CCU en heeft als doel het ondersteunen van collegae bij het verwerken van een traumatische gebeurtenis.
De oprichting en training van het BOT-team is een initiatief van IC-verpleegkundige Ingrid Maijer in het kader van haar opleiding Toegepaste Psychologie aan Fontys Hogeschool in Tilburg. “Het meemaken van emotioneel beladen situaties is inherent aan het werken op een acute afdeling,” vertelt de IC-verpleegkundige en lid van het BOT-team. “Het bieden van een luisterend oor en het geven van adviezen tijdens het verwerkingsproces kan de getroffen werknemer helpen het trauma beter en sneller te doen verwerken. Zelfredzaamheid van de getroffene is hierbij het uitgangspunt, evenals het laagdrempelig aanbieden van ondersteuning.”
Meerwaarde
Ingrid vervolgt: “Het bestaan van het BOT-team heeft beslist een meerwaarde voor het Bravis ziekenhuis, weten we uit ervaring.”
Het BOT-team is vooralsnog uitsluitend beschikbaar voor de afdeling Acute Zorgeenheid. Evaluatie van het project vindt plaats eind 2015 en medio 2016. Indien gewenst en mogelijk kan in de toekomst uitbreiding plaatsvinden van het BOT- werkterrein.