compensatie - foto eurobiljetten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een Beleidsregel opgesteld om de sterk gestegen energieprijzen van 2022 te compenseren voor aanbieders van langdurige zorg. Het kabinet heeft daar 100 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. De compensatie is eenmalig en bestaat uit een generiek en een specifiek deel.

Generieke compensatie

Zorgaanbieders die zorg in natura leveren, krijgen een budgetverhoging van 0,26530%. Deze generieke compensatie verdeelt 70 miljoen euro over de zorgaanbieders in de langdurige zorg. Zorgaanbieders hoeven hierover geen verdere verantwoording af te leggen. Dit wordt automatisch verwerkt bij de nacalculatie Wlz 2022.

Specifieke compensatie

Voor de specifieke vergoeding komen alleen zorgaanbieders in aanmerking waarbij de energiekosten in 2022 meer dan 20% zijn gestegen ten opzichte van 2021. Hiervoor is een geoormerkte contracteerruimte van 30 miljoen euro beschikbaar. Bij de regeling zijn de administratieve lasten zo veel mogelijk beperkt. Zorgaanbieders kunnen samen met het zorgkantoor hun aanvraag op concernniveau indienen via de nacalculatie Wlz 2022 bij de NZa.