Life Cycle Services

Continuïteit bij het LUMC gewaarborgd met Building Life Cycle Services

Continuïteit is bij ons academisch ziekenhuis van levensbelang”, zegt John van Biemen, projectleider/adviseur technische automatisering. “Om de continuïteit te waarborgen zijn een aantal aspecten belangrijk, zoals beheersbaarheid en uniformiteit in techniek, lange termijn denken en meerjarig onderhoud. Bij ons ziekenhuis hebben wij hiervoor twee afdelingen die nauw samenwerken. Dit zijn de afdeling Nieuwe werken en Gebouw- en Installatiebeheer. Samen zorgen wij ervoor dat de continuïteit onder alle omstandigheden wordt gewaarborgd. Op het gebied van de meet- en regeltechniek doen wij dit met twee partners. Waarbij Kieback&Peter excelleert op het gebied van de flexibele samenwerking, expertise en probleemoplossend vermogen.”

Lees meer over deze case op: Continuïteit bij het LUMC gewaarborgd met Building Life Cycle service-programma | Kieback&Peter Nederland (kieback-peter.com)