De Hartekamp Groep, een instelling voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, heeft in juni 2016 haar Business Intelligence aanbesteding gegund aan Inforay. Vanaf heden neemt de Hartekamp Groep de Inforay dashboards met stuurinformatie voor alle zelforganiserende teams (1500 medewerkers) in gebruik evenals de Inforay Begroting Applicatie ter ondersteuning van het budgetteringsproces.

Henk van Dijk, Projectmanager Informatievoorziening:
“Zelforganiserende teams hebben elk voor hen relevante stuurinformatie nodig om tijdig bij te kunnen sturen. Dit via een dashboard met informatie en borging van processen waarvoor anders een extra managementlaag nodig zou zijn. Een Business Intelligence tool is hierbij onmisbaar om tijd te besparen met handmatig Excel werk, de betrouwbaarheid te vergroten en resultaten van relevante KPI’s (Key Performance Indicators) te presenteren in één geïntegreerd dashboard met doorklik-mogelijkheden naar details om oorzaak-en-gevolg relaties te achterhalen en tijdig bij te kunnen sturen. Het gaat hierbij voornamelijk om de zelforganiserende zorgteams.”

“We hebben dan ook alle (150) teamtaakverantwoordelijken intensief bij de voorselectie/keuze/implementatie betrokken. Samen hebben we de informatiebehoefte geïnventariseerd. Hieruit bleek dat er voornamelijk behoefte is aan informatie over opbrengsten en kosten op teamniveau, cliëntgerelateerde informatie en roosterinformatie zoals verzuim en het aantal fte’s.”

Inforay wint de aanbesteding
De voornaamste reden waarom de teams van de Hartekamp Groep voor Inforay hebben gekozen, waren de eenvoudig te gebruiken pictogrammen, met doorklikmogelijkheden naar individuele cliënten, medewerkers, specificaties van boekingen, facturen en product(componenten). De ultieme doorslag om voor Inforay te kiezen, was op basis van de visie van het bedrijf: ’in de zorg bewezen stuurinformatie en niet opnieuw het wiel uitvinden’. Middels deze visie is Inforay in staat om met de minste risico’s, snelle en betaalbare dashboards voor teams realiseren.

De technologie die wordt gebruikt door Inforay wordt door de Hartekamp Groep zeer gewaardeerd. “De dashboards zijn slim opgezet waardoor het gebruik eenduidig is, bieden uitgebreide functionaliteit en de snelheid (performance) is goed.”

Bron: Inforay