DC Klinieken realiseert dankzij RaPar een herfinanciering, waarmee een impuls wordt gegeven aan de groeiambities van deze zorgorganisatie.Op dit moment telt DC Klinieken vijftien centra, maar de ambitie is om op middellange termijn de landelijke dekking definitief te realiseren.

Landelijke dekking met meer focus

De komende jaren zal DC Klinieken zich verder focussen binnen een aantal specialismen door innovatie met hoge volumes. Oprichter Loek Winter: “door innovatieve zorg in een ZBC-setting aan te bieden, hebben wij een unieke marktpositie verworven. Een goed voorbeeld is onze pijnzorg, daar excelleren wij in en zijn echt een voorloper. Onze integrale pijnzorg met een multidisciplinaire aanpak geven zeer positieve resultaten, dat laten onze PROMs zien. De komende jaren worden meer pijncentra gerealiseerd met deze unieke aanpak en wordt er verder geïnvesteerd in e-health. Daarnaast ligt de focus op maag- en darmonderzoeken, dermatologie en allergologie. Deze herfinanciering biedt nieuwe mogelijkheden en verstevigd de marktpositie van DC Klinieken. Dat wij op de goede weg zijn, geven onze jaarcijfers weer. Wij realiseren een jaarlijkse groei van tien tot vijftien procent. In 2010 bedroeg de jaaromzet 15,2 miljoen, het afgelopen boekjaar is afgesloten met een omzet van 46,9 miljoen. Kortom, een mooie en stabiele groei.”

RaPar, één van de gespecialiseerde onderdelen van Rabo Private Equity (onderdeel van Rabobank),  participeert in gezonde Nederlandse bedrijven en heeft als doel om verdere groei van haar ondernemingen te faciliteren door risicodragende vormen van kapitaal te verschaffen en verwerft daarbij zowel meerderheids- en minderheidsbelangen. RaPar participeert sinds 2011 in DC Klinieken en heeft de onderneming ondersteund om een versnelde groeicurve door te kunnen maken. In de laatste herfinanciering (begin 2018) is een belangrijke eerste stap gemaakt met het afbouwen van het belang van RaPar. Het uiteindelijke doel is om het belang van RaPar volledig af te bouwen, zodat DC Klinieken volledig in eigendom komt van de huidige oprichtende aandeelhouders.

Rabobank

De Rabobank is een toonaangevende financier van de Nederlandse gezondheidszorg. Het financieren van de DC Klinieken past in de visie van Rabobank om zorgaanbieders, mits zij waarde toevoegen in de zorgketen, financieel actief te ondersteunen. Initiatieven zoals DC Klinieken hebben in de gezondheidszorg dan ook een onmisbare rol als katalysator en aanjager om ook reguliere zorgaanbieders te stimuleren meer klantwaarde te leveren tegen lagere kosten.

DC Klinieken

DC Klinieken is een keten van 15 zelfstandige behandelcentra (ZBC). De organisatie is in 1995 opgericht door Loek Winter en inmiddels uitgegroeid tot een landelijke zorgorganisatie. Meer dan 500 medische professionals leveren dagelijks verzekerde, doelmatige en meetbare medisch specialistische zorg. De zorg van DC Klinieken onderscheidt zich ten opzichte van traditionele zorgaanbieders door binnen een kleinschalige setting laagcomplexe zorg zeer efficiënt aan te bieden. Door meer focus binnen ons zorgaanbod, meer specialisatie en hoge volumes binnen deze specialismen te realiseren, worden onze kwaliteitsnormen verder omhoog gestuwd. Met deze benadering van zorg nemen wij onze verantwoordelijkheid om de zorg in Nederland voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden.

Loek Winter

Loek Winter is ruim 25 jaar zorgondernemer. Als oprichter van DC Klinieken geeft hij leiding aan verschillende medisch specialistische centra, via de MC Groep is hij betrokken bij ziekenhuizen in Lelystad (MC Zuiderzee), Emmeloord (MC Emmeloord) en Amsterdam (MC Slotervaart). In 2012 nam hij DeSeizoenen (voorheen Zonnehuizen) over en in partnerschap met Cardiologie Centra Nederland is Winter betrokken bij de doorstart van voormalig ziekenhuis De Sionsberg. Beide verlieslatende bedrijven zijn in de afgelopen jaren omgevormd tot financieel gezonde ondernemingen. Daarnaast zet Winter in op toekomstgerichte zorg binnen kleinschalige woonvoorzieningen zoals de Thomashuizen (verstandelijk gehandicapten) en Herbergier (dementerende ouderen). Het doel van Loek Winter is het efficiënter en betaalbaar maken van de Nederlandse gezondheidszorg, zowel voor de patiënt als voor de zorgverleners.

Illustratie: Fragment website DC Klinieken

Bron: DC Klinieken