DELABIE

DELABIE

 

DELABIE, dat streeft naar een beter waterbeheer, heeft in 2005 beslist om jaarlijks een deel van haar winst te besteden aan watervoorzieningsprojecten.
Met de DELABIE stichting dragen we actief bij aan de financiering van projecten die de armste en meest geïsoleerde bevolkingsgroepen toegang tot water bieden.

Het bedrijfsmecenaat is eigenlijk ontstaan in de sport en cultuur. Doordat meer dan drie miljard mensen geen toegang hebben tot drinkbaar water, heeft de DELABIE stichting gekozen hieraan haar bestaansreden te wijden.

De DELABIE stichting engageert zich tot duidelijk gedefinieerde projecten en geeft daarbij de voorkeur aan lokale micro-projecten, waarvan de duurzaamheid gegarandeerd is. Zo financiert het bedrijf talrijke projecten, voornamelijk in Afrika, rond boringen, waterputten en installaties van sanitaire blokken.

DELABIE zet zich voor het leven in, een geode gezondheid en hygiëne van iedereen mogelijk te maken.

Adres Kommenstraat 20 1070 Brussel BELGIË
Telefoon +32 2 520 16 76
E-mail pers-presse@delabiebenelux.com
Website https://www.delabiebenelux.com/nl