DGBC en TVVL lanceren benchmarktool CO₂-reductie

DGBC en TVVL komen met een tool waarmee gebouweigenaren en -gebruikers voortaan eenvoudig en snel gebouwen kunnen beoordelen op het werkelijke energiegebruik. De Werkelijke Energie intensiteit indicator WEii.nl maakt op een uniforme wijze inzichtelijk wat een gebouw per vierkante meter per jaar aan energie gebruikt. Daarnaast ontstaat inzicht in de werkelijke energieprestaties van hun pand in relatie tot gelijkwaardige panden in hun sector. Dat is tevens een indicatie van hoe ver ze verwijderd zijn van de Parijse klimaatdoelstellingen of een energieneutraal gebouw.

De basis van de nieuwe tool vormt een breed gedragen, uniforme rekenmethode, waarbij een gebouw wordt beoordeeld op wat er op de energiemeter staat en niet wat het in theorie aan energie zou kunnen gebruiken. Energiebesparende maatregelen zijn dan ook direct terug te zien in de WEii van een gebouw, het werkelijke gebruik loopt terug en dat is merkbaar op de energiemeter.

Inzicht
Voor utiliteitsgebouwen wordt voor het realiseren van de doelstelling uit het Klimaatakkoord vooral ingezet op het vaststellen van een wettelijke eindnorm voor de energetische kwaliteit van gebouwen in 2050. Daarom moet bijvoorbeeld nieuwbouw voldoen aan de BENG-norm. In de praktijk blijkt er echter een mismatch te zijn tussen het werkelijke energiegebruik van gebouwen en het energiegebruik dat verwacht wordt op basis van een theoretische berekening, aldus initiatiefnemers DGBC (Dutch Green Building Council) en TVVL. Daarom moet WEii in tegenstelling tot BENG inzicht geven in de werkelijke energie-intensiteit van gebouwen.

Voor en door de markt
Diverse overheidsinstanties en marktpartijen hebben de afgelopen jaren in allerlei vormen meegewerkt aan de ontwikkeling van de WEii, van TNO tot E-Nolis en van DWA tot het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld omgevingsdiensten de WEii gebruiken om de energieprestaties van gebouwen snel en correct in beeld te brengen en daarop te handhaven.

Aanscherping
Martin Mooij is als programmamanager namens DGBC bij de ontwikkeling van WEii betrokken, hamert op het meten op het werkelijke energiegebruik: “Het is toch niet meer uit te leggen dat een gebouw een goed energielabel heeft, maar toch te veel energie gebruikt. Het theoretische en gebruik in de praktijk is met WEii direct terug te brengen tot één eenheid: het werkelijke energiegebruik.” John Lens, directeur van TVVL, onderschrijft dit. “Al een aantal jaar is werkelijk energiegebruik een thema bij TVVL. De aanscherping van het protocol maakt dat WEii voor iedereen toepasbaar is. Voor omgevingsdiensten, gebouwbeheerders, gebruikers, monitoringsbedrijven et cetera. Als je gaat rekenen voor nieuwbouw gebruik je BENG. Wanneer het gebouw al in gebruik is, toon je de BENG-doelen aan met WEii.”