Yvonne Verweij–Tilleman, werkzaam als diëtist in het Maasstad Ziekenhuis, heeft op het Europese brandwondencongres in Hannover de prijs gewonnen voor de beste poster in de categorie ‘posters van beroepen verbonden aan de geneeskunde’.
Haar poster gaat in op wetenschappelijk onderzoek over het verbeteren van voedingstherapie binnen de brandwondenzorg. Een resultaat van het onderzoek is de beslisboom die duidelijkheid schept wie wanneer binnen de brandwondenzorgverlening verantwoordelijk is voor de voedingstherapie van de patiënt. De internationaal afgevaardigde jury had keus uit ruim 500 presentaties en posters.
Voeding essentieel in brandwondenzorg
Ernstige brandwonden gaan vaak gepaard met een enorme verstoring van de energiehuishouding en eiwitten, naast de grote hoeveelheden vochtverlies. De voedingsbehoefte van brandwondenpatiënten is hierdoor sterk verhoogd. Speciale aandacht voor de voedingsstoffen is essentieel.
Eén van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek die op de poster van Yvonne terugkomt is de beslisboom. Deze beslisboom geeft antwoord op de vraag wanneer het nodig is om een diëtist in te schakelen en wat brandwondenverpleegkundigen zelf kunnen doen op het gebied van voedingstherapie. Yvonne: “De beslisboom schept duidelijkheid wie binnen het team wanneer verantwoordelijk is voor de voedingstherapie van de patiënt.”
“Dit was de eerste keer dat ik op het congres aanwezig was en een poster heb ingediend. En dan meteen de prijs voor de beste poster! Ik ben blij dat ik hiermee het Brandwondencentrum en de Diëtetiek van het Maasstad Ziekenhuis internationaal op de kaart heb kunnen zetten,” vertelt een trotse Yvonne.
Achtergrond
Het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis behandelt patiënten met ernstige brandwonden uit het hele land, met name de zuidelijke helft en Zuidoost-Nederland. De drie brandwondencentra in Nederland (Martini Ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis) werken intensief samen op het gebied van de brandwondenzorg. Met elkaar streven we er naar de brandwondenzorg voor de patiënt nog verder te optimaliseren.