digitale zorggids - foto vrouw achter laptop met zorggids

Op 1 februari is de nieuwe digitale zorggids van Patiëntenfederatie Nederland live gegaan. De online zorggids is voor iedereen beschikbaar. Hij richt zich in eerste instantie op ‘zorgconsumenten’; dat is immers de grootste gebruikersgroep van pgo’s, apps en digitale middelen. Informatie en reviews op deze site zijn geschreven vanuit gebruikersperspectief.

De ervaringsverhalen en tips laten de mogelijkheden zien van digitale zorg en helpen desgewenst bij het maken van een keuze. Op de site staan tevens praktische handleidingen, zoals: ‘hoe werkt beeldbellen?’ en ‘hoe kun je online je medisch dossier inzien?’ De Patiëntenfederatie blijft de site uitbreiden met nieuwe apps en ervaringen.

Keuzehulp pgo’s

De site biedt een eerste versie van de nieuwe keuzehulp voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Er is keuze uit verschillende PGO’s; deze site belicht er (vooralsnog) twaalf. Mensen kunnen steeds beter, op basis van wat zij belangrijk vinden, PGO’s met elkaar vergelijken. Dit kan in eerste instantie door het aanvinken van verschillende filters. Ook dit deel van de blijft in ontwikkeling. Zo komen er vanaf mei waarderingen bij van PGO-gebruikers, zodat lezers kunnen zien welke ervaringen anderen hebben met persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Ervaringen patiënten(-organisaties)

Patiëntenfederatie Nederland en een aantal leden hebben de inhoud van de digitalezorggids.nl zo samengesteld, dat de ervaringen van patiëntenorganisaties en patiënten volop aan bod komen. De gebruiker krijgt zo een goed beeld van wat er kan met digitale mogelijkheden. De gids past in het streven van de Patiëntenfederatie om zorg waar mogelijk digitaal aan te bieden, zodat mensen veel eenvoudige of vaak voorkomende handelingen thuis zelf kunnen doen en bijhouden en vervolgens digitaal kunnen delen met artsen, gespecialiseerde verpleegkundigen of andere zorgverleners.

Breed bruikbaar

De digitalezorggids.nl is een handig gebruiksmiddel voor mensen met een chronische ziekte of aandoening en hun mantelzorgers, maar ook voor iedereen die gebruik wil maken van digitale zorg, zoals beeldbellen. Patiëntenorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars kunnen op het portal zien wat er kan en mogelijk is. Uitgangspunt is (chronische) patiënten te ondersteunen door hen bewust te maken van de digitale mogelijkheden en voordelen ervan. Goede (keuze-)informatie aanreiken, want: ‘thuis kan het ook’.