Nieuw logo MST

Voor het eerst is een patiënt van Medisch Spectrum Twente direct vanaf de Intensive Care naar huis gegaan om daar verder langdurig te worden verzorgd.

 

 

De patiënt heeft een progressieve neurologische aandoening waardoor de aansturing van de spieren aangetast wordt. In december 2016 werd hij in het Intensive Care Centrum van MST opgenomen na een verslikking. Via een zogenaamde tracheacanule – een plastic buisje in de keel – werd de patiënt daar aanvankelijk beademd en later werd slijm dat hij niet kon ophoesten via de tracheacanule weggezogen.

 

Al snel werd duidelijk dat zijn toestand niet meer zou gaan verbeteren. Hij zou intensieve en specialistische verzorging nodig hebben zodra hij van de Intensive Care af zou komen.

 

“Dit is een unicum, normaliter verhuist een patiënt in zo’n geval naar de Medium Care van het ziekenhuis en kan vervolgens niet naar een gewone afdeling en niet naar huis, omdat de zorg daar niet geleverd kan worden. Het was de wens van de patiënt en zijn familie om de zorg thuis voort te zetten. In overleg met zijn huisarts, intensivist, IC-verpleegkundigen, het transferbureau en Allerzorg is gekeken of er aan deze wens voldaan kon worden. Allerzorg levert kwalitatieve ziekenhuis verplaatste zorg thuis, zoals deze hoog complexe zorg die de patiënt nodig had. Met alle betrokken partijen heeft de betreffende afdeling van MST ervoor kunnen zorgen dat de patiënt naar huis kon.” aldus Alex Cornet, internist-intensivist van MST.

 

Voor de patiënt en zijn familie is dit gezien de situatie de beste uitkomst. Hij ontvangt 24 uur zorg thuis gecombineerd met specialistische zorg thuis. Dit resulteert in een betere kwaliteit van leven dan wanneer hij in het ziekenhuis zou verblijven. De vertrouwde thuisomgeving biedt meer rust, privacy en hij is omringd door zijn familie en naasten. Ook is de kans op een infectie thuis kleiner dan in het ziekenhuis. Inmiddels is de patiënt vier weken thuis en verloopt de zorg voorspoedig. “Mijn kinderen en ik zijn tijdens het kennismakingsbezoek in MST onder de indruk geraakt van het motto van Allerzorg, ‘zorg zoals we die ook aan onze naasten zouden geven’. Inmiddels ervaren we dit motto in de praktijk”, vertelt de vrouw van de patiënt.

 

De verpleegkundigen van Allerzorg houden nauw contact met de huisarts. Die is het primaire aanspreekpunt en vervult een centrale rol in de zorg die de patiënt nu krijgt. De intensivist blijft eindverantwoordelijk voor de patiënt en heeft op zijn beurt ook contact met de huisarts.

Landelijke zorgorganisatie
“Allerzorg is een landelijke zorgorganisatie die specialistische zorg thuis aanbiedt. Dit doen we op het gebied van infusietherapie, kindzorg, wondzorg, dermatologie en palliatief terminale zorg. Met de zorg voor deze patiënt tonen we samen met MST en de huisarts aan dat ziekenhuis verplaatste zorg thuis ook voor complexe ziektebeelden de toekomst heeft. Allerzorg creëert thuis een medium care ziekenhuisbed.” aldus Jan Willem Bakker, zorgspecialist Allerzorg. “Alle partijen hebben hier aantoonbaar baat bij en de patiënt in de eerste plaats. Hij verblijft in zijn eigen omgeving en ervaart dit als vertrouwd en prettig. Het ziekenhuis bespaart kosten doordat daar een bed vrijkomt voor patiënten die afhankelijk zijn van zorg in het ziekenhuis. Kortom, het is een win-win situatie.”

 

Medisch Spectrum Twente en Allerzorg zullen in de toekomst de samenwerking verder uitbreiden om waar mogelijk meer patiënten direct vanaf de Intensive Care of andere afdelingen thuis te plaatsen. Bij elke individuele patiënt wordt naar de mogelijkheden hiervan gekeken.

Bron: MST, Allerzorg