CO2-reductie

Zo’n 75% van alle ziekenhuizen in Nederland heeft inmiddels een portefeuilleroutekaart CO2-reductie ingediend bij het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ), zo meldt de NVZ. Een groot deel van de zorginstellingen moest deze voor 1 juli 2021 inleveren als onderdeel van de Green Deal Duurzame Zorg 2.0.

Concrete plannen

In de portefeuilleroutekaarten – onderverdeeld in de onderdelen energie besparen, inzet duurzame energie en inkoop duurzame energie – beschrijven zorginstellingen hoe zij binnen hun eigen vastgoedportefeuille de CO2-uitstoot kunnen terugdringen. De ingediende routekaarten bevatten concrete plannen, scenario-analyses en visies hoe zij maximaal kunnen bijdragen aan de landelijke doelstellingen van het Klimaatakkoord uit 2019, bestemd voor de periode tot 2030 en 2050. Op deze manier kunnen zorginstellingen de maatregelen voor reductie op natuurlijke momenten van vastgoedonderhoud inplannen.

Transitie

TNO analyseert momenteel de binnengekomen portefeuilleroutekaarten. Monitoring maakt inzichtelijk welke vooruitgang er al is geboekt en wat er nog nodig is om de transitie naar CO2-arm zorgvastgoed waar te kunnen maken.

Voortgang

De ingediende routekaarten vertegenwoordigen zo’n 85% van de totale gebouwvoorraad in de cure-sector. Hiervan is een derde nog in concept en twee derde definitief. Een kwart van de ingeleverde routekaarten is al door het bestuur ondertekend. 10% van de ziekenhuizen zegt toe op korte termijn de portefeuilleroutekaart aan te leveren.

Actuele stand

Op de website van het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg is te zien welke zorgorganisaties inmiddels hun portefeuilleroutekaart hebben ingeleverd.