Wist u dat de juiste luchtvochtigheid uw gezondheid en welzijn bevordert?  Of u op het werk bent, thuis, aan het winkelen, in een ziekenhuis of een andere ruimte; de juiste luchtvochtigheid gaat de verspreiding van infecties, griepvirussen en andere ziektes tegen.

 

In elke gesloten ruimte waarin veel mensen langere tijd verblijven, bestaat een verhoogd risico voor besmetting met een verkoudheid of met het griepvirus. Wanneer een ziek persoon ademt, spreekt, hoest of niest, verspreiden zich miljoenen kleine met virus besmette druppeltjes door de lucht. Onderzoek wijst uit dat de overlevingskans van deze virussen sterk toeneemt als de lucht binnenshuis droger begint te worden.

Virussen overleven langer in droge lucht

In de omgevingslucht komen deze druppeltjes samen en vormen een aerosol: een mengsel van vaste en vloeibare deeltjes, gassen en waterdamp dat zich door de lucht verspreidt. Afhankelijk van het gewicht en de afmetingen kunnen deze druppeltjes zich urenlang in de omgevingslucht ophouden en zich via het ventilatiesysteem door het gebouw verspreiden.

 

Deactiveren bij optimale luchtvochtigheid
Aerosolen die door zieke personen worden uitgeademd, zijn belast met virussen en bacteriën die zijn verpakt in een waterig “jasje” van slijm uit de luchtwegen, speeksel en opgeloste zouten. Zodra deze aerosol-druppeltjes het lichaam met een vochtverzadiging van bijna 100% verlaten, komen ze in de veel drogere omgevingslucht terecht. Hier krimpen de druppeltjes vrijwel onmiddellijk tot ca. de helft van de oorspronkelijke diameter. Na het gewichtsverlies van bijna 90% door het verlies van water, is de zoutconcentratie enorm toegenomen. Wanneer de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte binnen het optimale gebied van – 40 tot 60% – valt, stijgt het zoutgehalte tot een niveau waarbij de meeste virussen niet kunnen overleven en worden uitgeschakeld. Het risico van besmetting binnen dit optimale gebied voor de luchtvochtigheid is dan minimaal.

 

Droge lucht conserveert
De zaken zien er echter geheel anders uit wanneer de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte daalt tot minder dan 40%. Dit niveau van vochtigheid zorgt ervoor dat de opgeloste zouten spontaan uitkristalliseren omdat de aerosolen gedwongen worden om nog meer water aan de droge omgevingslucht af te geven. Zodra de zouten eenmaal zijn uitgekristalliseerd, zijn deze niet langer schadelijk voor de virussen. In feite gebeurt er het omgekeerde: de virussen worden “geconserveerd”, blijven langer actief en besmettelijk. Het waterrijke “natte” aerosol verandert nu in een “droog” aerosol dat meer actieve virussen bevat dan een “nat” aerosol bij een hogere relatieve luchtvochtigheid. Het gevaar voor besmetting met een verkoudheid of het griepvirus is dan veel hoger dan in droge omgevingslucht.

De tijdbom “droge aerosolen”
Wanneer deze “droge” aerosolen worden ingeademd, zorgt het ruim aanwezige vocht in de luchtwegen ervoor dat de uitgekristalliseerde zouten weer worden opgelost door absorptie van water. De nog steeds actieve virussen worden afgegeven aan de slijmvliezen in de luchtwegen waar ze in de celwanden kunnen binnendringen en infecties kunnen veroorzaken.

Condair: uw bevochtigingsspecialist
Condair is wereldmarktleider op het gebied van commerciële en industriële luchtbevochtiging. Aan ons merk stellen wij hoge eisen op gebied van hygiëne en energie efficiëntie. Het Zwitserse Condair is vertegenwoordigd in meer dan 50 landen.

Condair kan een optimale luchtbevochtiging bieden in elke situatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende bevochtigingstechnieken. Condair kan u adviseren wat de beste oplossing is voor uw situatie.

Stoomluchtbevochtiging
Stoomluchtbevochtiging is de bekendste bevochtigingstechniek en wordt zeer veel toegepast in ziekenhuizen. Condair heeft verschillende technieken om stoom op te wekken zoals de Condair RS, elektrische stoombevochtiger met een zeer hoge regelnauwkeurigheid en gepatenteerde kalkmanagement. De Condair GS, gasgestookte stoombevochtiger met als enige in de wereld condensatietechnologie voor een zo laag mogelijke energierekening. Ook voor centrale stoomopwekking heeft Condair oplossingen voorhanden voor een perfect regeling van de relatieve vochtigheid.

Adiabatische luchtbevochtiging
De adiabatische luchtbevochtiger van Condair is ontwikkeld met als uitgangspunt energiebesparing, optimale hygiëne en lage operationele kosten. De Condair DL is de enige adiabatische luchtbevochtiger in de markt met 100% hygiënegarantie gecertificeerd en getest door onafhankelijke Duitse instituten. Hierdoor is de adiabatische luchtbevochtiger Condair DL als enige adiabatische luchtbevochtiger in de markt veilig toepasbaar in verpleeg- en ziekenhuizen.
Bovendien heeft de Condair DL de laagst mogelijke operationele kosten.

Luchtbevochtiging direct in de ruimte
Soms is er geen ruimte om luchtbevochtiging in bestaande ventilatiesystemen in gebouwen toe te passen; dan kan gekozen worden voor bevochtiging direct in de ruimte. Ook hiervoor biedt Condair

Tekst: Condair

Meer informatie: Condair