Jouw Omgeving lanceert in samenwerking met haar partners de eerste online community gericht op de implementatie van eHealth.

De community is er om zorgprofessionals te ondersteunen bij de inzet van eHealth-toepassingen en te werken op basis van best practices van andere professionals in de zorg. De online community is tot stand gekomen in samenwerking met het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP). Het E- KJP is de eerste gebruiker van de community.

Arianne Kooijmans is programmamanager eHealth van het E-KJP, een samenwerkingsverband van zeven grote organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie: “Wij hebben als samenwerkingsverband veel aandacht voor de implementatie en opschaling van eHealth en zetten daar goede stappen mee. Wij zien dat het niet de bereidwilligheid maar eerder het gebrek aan ervaring met digitale toepassingen is dat zorgprofessionals ervan weerhoudt om er optimaal gebruik van te maken. Daar kunnen we verandering in brengen door kennis en ervaringen met elkaar te delen.”
Professionals spreken dezelfde taal
Myriam Limper is bij Jouw Omgeving nauw betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van de online community: “Bij deze community draait het niet om de werking van techniek, maar vooral om de inhoudelijke component van eHealth. Twee weten meer dan één en zorgprofessionals spreken dezelfde taal. Daarom hebben we deze community in het leven geroepen. De professionals kunnen hier vragen aan elkaar stellen en hun ervaringen op gebied van eHealth delen. Iedereen kan op deze manier werken op basis van best practices van andere vakgenoten. Zo kan de implementatie van eHealth op laagdrempelige wijze naar een hoger niveau getild worden.”
eHealth tot gemeengoed maken
De behandelaren van de bij het E-KJP aangesloten instellingen hebben inhoudelijke bijdragen geleverd voor de eerste versie van de online community. Door de inbreng van zorgprofessionals van andere organisaties zal één grote eHealth kennisbank ontstaan. Doel is om zo eHealth tot gemeengoed te maken en de drempel om digitale middelen in de behandelsetting in te zetten te verlagen.
Momenteel zijn er 2000 actieve professionals binnen het E-KJP die werken met de digitale toepassingen van Jouw Omgeving. De ambitie is om alle 5000 professionals hiervan gebruik te laten maken. Kooijmans: “We merken dat de online programma’s van Jouw Omgeving kinderen, jongeren en hun ouders echt verder helpen. Daarom investeren we in de doorontwikkeling van het platform en nu dus ook in de ontwikkeling van onze professionals en de bewustwording van de mogelijkheden die eHealth biedt.”
Over Jouw Omgeving
Jouw Omgeving is een veilig, online platform waarin cliënten en hun omgeving met professionals samenwerken aan een toekomst met perspectief. Dat doet Jouw Omgeving door een persoonlijke omgeving aan te bieden waar doeltreffende behandelprogramma’s tot hun recht komen. Op ieder gewenst moment kunnen behandelaar en cliënt online met elkaar in gesprek en informatie delen. De oplossingen van Jouw Omgeving worden momenteel ingezet door zorgaanbieders en zorgprofessionals in het brede sociaal domein, sociale wijkteams, jeugdzorg, GGZ, en gehandicaptenzorg. Jouw Omgeving telt inmiddels ruim 50.000 gebruikers.
Over het E-KJP
Om de zorgvraag van kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis en hun gezinnen op een nog hoger plan te brengen, hebben zeven grote organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland besloten onder één kwaliteitslabel hun inhoudelijke expertise en hun nationale en internationale samenwerking te presenteren. Onder de naam Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie willen de instanties de ingrijpende bezuinigingen in de zorg het hoofd bieden, door gezamenlijk nieuwe zorgvormen te ontwikkelen. De zeven deelnemende organisaties zijn Accare, De Bascule, Curium-LUMC, De Jutters/Lucertis, Karakter, Triversum en Yulius.