Kepler Vision - camerabeeld
camerabeeld van de vernieuwde Kepler Night Nurse | Beeld: Kepler Vision Technologies

Kepler Vision’s Night Nurse-technologie krijgt voor het eerst ook toepassing in een ziekenhuissetting om het welzijn van oudere patiënten te monitoren. Dat is het gevolg van de samenwerking die de ontwikkelaar en producent van vision-based human activity recognition software aangaat met het Belgische bedrijf Innomediq.

De Kepler Night Nurse is een op computervisie gebaseerd systeem voor de herkenning van lichaamstaal. Het detecteert valpartijen, ongemak bij patiënten en het betreden van zones waar dat niet de bedoeling is. In reactie hierop waarschuwt het systeem onmiddellijk het zorgpersoneel, zodat zij snel kunnen reageren en de kans op schade voor cliënten tot een minimum wordt beperkt. Als bijvoorbeeld een oudere persoon ‘s nachts valt, zal het door AI aangedreven KNN-beeldanalyseprogramma onmiddellijk vaststellen dat hij op de grond ligt en een automatisch bericht sturen naar het personeel om hen te helpen.

Deze technologie presteert beter dan bewegingssensoren, bedmatten en draagbare bewakingssystemen. Het reduceert valse alarmen met 99,9%, waardoor de onnodige werklast van het verplegend personeel afneemt en zij effectiever voor het welzijn van de patiënten kunnen zorgen.

Internationale uitbreiding

De eerste inzet van Kepler in een ziekenhuisomgeving, in het UZ Brussel, is de volgende stap in de internationale uitbreiding van Kepler Vision buiten Nederland, en wordt mogelijk gemaakt door Innomediq, de Belgische leverancier van patiëntmonitoring. Op dit moment is Kepler Night Nurse in gebruik om negen eenpersoonskamers te bewaken en worden er tests uitgevoerd om de optimale werkwijze te bepalen voor twee tweepersoonskamers in het ziekenhuis.

Jan van den Bergh, Innomediq: “De Kepler-technologie brengt een unieke en innovatieve uitbreiding van de mogelijkheden om het welzijn en de veiligheid van patiënten te monitoren. In dat kader is de Kepler Night Nurse een prachtige technologie, waarmee we de follow-up van patiënten naar een hoger niveau kunnen tillen en zo de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten kunnen verbeteren. Binnen en buiten ziekenhuizen is het begrijpen en beheren van medische waarschuwingen cruciaal om een dergelijke technologie succesvol te maken, voor zowel gebruikers als patiënten. Innomediq is hierin gespecialiseerd.”

Medisch hulpmiddel

De Night Nurse-oplossing van Kepler Vision is de eerste op computer vision gebaseerde valdetector ter wereld die de status van medisch hulpmiddel heeft gekregen. De door computer vision aangedreven software is officieel geregistreerd als medisch hulpmiddel in overeenstemming met de Europese richtlijn 93/42/EEG. De registratie betekent dat de software zowel intern als in het veld is getest om aan de hoogste specificaties te voldoen en dat aan de risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen is voldaan. De software omvat zeventien octrooiaanvragen, waarvan er drie zijn toegekend en er nog vijftien in behandeling zijn.