VWS stelt vanaf 2015 structureel €1 miljoen per jaar beschikbaar voor de ontwikkeling en update van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundig en verzorgend handelen.
ZonMw coördineert de ontwikkeling en update van kwaliteitsstandaarden binnen de programmalijn Kwaliteitsstandaarden en zet subsidierondes uit. V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, richt een toekomstbestendige ondersteuningsstructuur in en prioriteert de onderwerpen. Zij doet dit in afstemming met onder andere patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en verzekeraars. De programmalijn Kwaliteitsstandaarden is onderdeel van het ZonMw-programma Kwaliteit van Zorg.
Kwaliteit van leven en welzijn
Alle kwaliteitsstandaarden, of onderdelen daarvan, moeten voldoen aan de eisen die het Kwaliteitsinstituut hieraan stelt. De nieuwe kwaliteitsstandaarden moeten ondersteunend zijn aan de andere manier van werken, waarbij de nadruk ligt op kwaliteit van leven en welzijn.