Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond beschikt sinds kort over de Electieve Opname Afdeling (EOA).

Hier komen volwassen patiënten terecht voordat zij een vooraf geplande operatie ondergaan, zoals een kijkoperatie in de knie of een baarmoederverwijdering. Het Laurentius Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland waar de ontvangst én het voorbereiden van de patiënt binnen één afdeling plaatsvindt.

Vroeger werden de patiënten opgenomen op een klinische afdeling, waarna ze via een route door het ziekenhuis op de holding, een voorbereidingsruimte binnen het operatiekamercomplex, terecht kwamen. Hier werden ze voorbereid op de operatie en na de operatie kwamen ze weer op de klinische afdeling terug. Met de komst van de EOA is dit veranderd. Er is nu meer duidelijkheid voor de patiënt over de locatie waar hij/zij moet zijn, ook is er totale privacy tijdens het opnamegesprek en doordat de EOA vlakbij de operatiekamers is gelegen is ook de logistiek verbeterd.

Mensen die voor een geplande ingreep komen, melden zich bij de wachtvoorziening van de EOA. Daar vindt nog een korte check van de gegevens plaats in één van de spreekkamers. Na het signaal vanuit de operatiekamer wordt de patiënt in het beddengedeelte van de EOA voorbereid op de operatie: hij kleedt zich om en krijgt een infuus. Na een tweede signaal brengt een verpleegkundige de patiënt naar de operatiekamer.

Tevreden patiënten
Hatice Kabakci, teamleider EOA: “De patiënten zijn vaak gespannen voor de operatie die zij moeten ondergaan. Daarom is het belangrijk dat zij zich zo veel mogelijk op het gemak voelen. Het aanpassen van het proces voor een operatie hebben we gedaan om de logistiek voor de patiënt te verbeteren, eenvoudiger te maken en meer aandacht aan de patiënt te kunnen geven. Tevens ervaren de patiënten nu minder stress voorafgaand aan de operatie. We zijn trots op het feit dat patiënttevredenheidsonderzoeken hebben aangetoond dat de patiënten zeer tevreden zijn over de EOA en dat de EOA goed scoort op bejegening en klantvriendelijkheid.”

Bron: Laurentius Ziekenhuis