Het Erasmus MC ontvangt ruim € 1,7 miljoen voor vier studies naar de verbetering van palliatieve zorg.
Nog nooit werd aan dit vakgebied in één keer zoveel financiële steun toegezegd, bevestigt prof. Agnes van der Heide. “We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het opzetten van samenwerkingsverbanden, nu kunnen we samen met partners uit de hele regio aan de slag.” Dankzij de financiering kunnen vier projecten van start gaan.
Reutelen verminderen
“Reutelen in de stervensfase: is profylactische behandeling zinvol?” Hiervoor is € 354.000 toegekend. Dit onderzoek wil onder meer antwoord geven op de vraag of het anticholinergicum scopolaminebutyl het optreden van hinderlijk reutelen tijdens de stervensfase kan voorkomen. Onder leiding van dr. Lia van Zuylen en prof. Karin van der Rijt, afdeling Interne Oncologie.
Markeringsinstrument
“Markeren van de laatste levensfase”. Subsidie: € 355.000. Onderkenning van het feit dat patiënten niet meer beter zullen worden, is belangrijk om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen. In dit project wordt gezocht naar een valide, bruikbaar instrument waarmee vastgesteld kan worden dat patiënten een beperkte levensverwachting hebben. Onder leiding van prof. Karin van der Rijt.
Zorg in regio verbeteren
“Transmurale overdracht en samenwerking: een regionaal leer- en verbeterprogramma”. Hiervoor is € 850.000 toegekend. Een belangrijke knelpunt in de palliatieve zorg is de communicatie tussen de zorgverleners van verschillende instellingen. In een regiobreed programma wordt onderzocht hoe die communicatie kan verbeteren, waardoor bijvoorbeeld het aantal onnodige ziekenhuisopnames in de laatste levensfase kan worden verminderd. Hoofdonderzoeker prof. Agnes van der Heide, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg.
ICD deactiveren
“Deactiveren van ICD’s in de laatste levensfase”. Subsidie: € 185.000. Dit is een studie waarin ervaringen van patiënten en hun naasten met ICD-deactivatie worden geïnventariseerd. Onder leiding van dr. Judith Rietjens, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg.
Utrecht en VUmc
Naast bovenstaande onderzoeken zijn er ook twee projecten in samenwerking andere ziekenhuizen gehonoreerd. Een betreft ‘Advanced care planning voor kinderen met ongeneeslijke ziekten’, samen met het UMC Utrecht, het andere gaat over palliatieve zorg voor daklozen, samen met VUmc.
Bron: Erasmus MC.