post-operatieve infecties eerder opsporen met AI-tool Periscope; graphic AI
Met een oplossing voor het voorspellen van post-operatieve infecties hebben Healthplus.ai, PW Consulting en SAS een subsidie verkregen van 1,27 miljoen euro van het REACT-EU herstelfonds. Het consortium gaat de verkregen subsidie gebruiken om PERISCOPE, de artificial intelligence-oplossing van Healthplus.ai, schaalbaar en kosteneffectief in te zetten in meerdere ziekenhuizen. Met PERISCOPE is het mogelijk het aantal post-operatieve infecties binnen ziekenhuizen te voorspellen en verminderen.

Infecties na operatie komen vaak voor in ziekenhuizen: zo’n 20% van de patiënten krijgt zo’n infectie. Dat leidt tot een trager herstel, langere ligduur en extra behandelingen: nadelig voor de patiënt én voor de zorginstelling, al was het maar vanwege de kostenpost. Met de huidige middelen voor monitoring wordt een post-operatieve infectie vaak rond dag vijf na de ingreep gediagnosticeerd. Van meer snelheid zouden patiënten en ziekenhuizen  profiteren: een sneller herstel tegen minder kosten dan nu.

Post-operatieve infecties voorspellen met AI-model

Het AI-model PERISCOPE van de Nederlandse startup Healthplus.ai kan post-operatieve infecties veel eerder voorspellen. Het model werd met succes getest bij het LUMC in Leiden. Het model scoort een accuratesse van 91 procent in het voorspellen van infecties binnen 30 dagen na de chirurgische ingreep. Daarbij lijkt het algoritme betrouwbaar te zijn voor alle volwassen patiënten en de meeste specialismen.
Nu de pilot in het LUMC zo goed uitpakt, wil Healthplus.ai PERISCOPE uitrollen naar meer ziekenhuizen. Daar is de REACT-EU subsidie voor verworven.

Reguleringseisen
De grote uitdaging is PERISCOPE in te passen in alle reguleringseisen die gesteld worden aan (software as a) medical device, want zo is de oplossing aangemerkt. Die eisen zijn ziekenhuisspecifiek, doordat elke instelling eigen kenmerken heeft op het gebied van geografische locatie, patiënten, werknemers, processen en technologie. Dat compliceert de uitrol; het is een uitdaging om PERISCOPE op een schaalbare, veilige en kostenefficiënte manier in te zetten. De EU-subsidie maakt een klinische studie mogelijk, waarbij PERISCOPE in meerdere ziekenhuizen toegepast zal worden. Daarna kan de tool CE certificering verkrijgen.
“De grootste uitdaging is niet de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie maar de toepassing ervan”, stelt Joost Huiskens, Industrie Expert Healthcare bij SAS. “Ons doel is om PERISCOPE met behulp van SAS Viya zo laagdrempelig mogelijk toepasbaar te maken voor ieder ziekenhuis. We streven ernaar om dit snel, schaalbaar en binnen alle wet- en regelgeving te doen. ”

Benodigde investering

Voor grootschalige reductie van de gevolgen van post-operatieve infecties, moeten ziekenhuizen PERISCOPE eenvoudig kunnen implementeren eenvoudig, met zo min mogelijk risico’s. Daar is architectuur voor ontworpen die technische implementatie eenvoudig mogelijk maakt en de specifieke aansluiting op een ziekenhuis snel en effectief realiseert. PERISCOPE moet daarvoor wel doorontwikkeld worden. Om in de investeringen te voorzien die dat vergt, is een beroep gedaan op het REACT-EU fonds.
Dit fonds met een totale omvang van 55 miljard euro is opgezet voor de stimulering van de Europese economie en het tegengaan van de COVID-crisis. De gekozen prioriteiten voor REACT-EU zijn digitalisering, duurzaamheid, snelheid en MKB. Projecten en investeringen die in aanmerking komen, moeten bijdragen aan de digitalisering en/of vergroening van de economie om zo een veerkrachtig herstel uit de crisis mogelijk te maken.

Verbetering van de zorgkwaliteit

Frank Dietvorst, directeur van PW Consulting: “Ziekenhuizen verhogen de zorgkwaliteit door slimmer gebruik te maken van de data. Het toepassen van AI is hierbij essentieel, omdat de hoeveelheid data en de complexiteit van de analyses zodanig toenemen dat dit moeilijk of niet op traditionele wijze vol te houden is. Nieuwe analysemethodes en toepassingen vormen dan ook een structureel onderdeel van hoogwaardige zorgverlening. PERISCOPE maakt op deze manier een wezenlijke verbetering van de zorgkwaliteit mogelijk, waarbij we zorgen voor een sterke combinatie tussen continu innoveren en efficiënt en effectief implementeren.”
Buiten de radiologie en pathologie zijn er zijn nog maar weinig succesvolle voorbeelden van AI-toepassingen in de zorg. Het schaalbaar aanbieden van een bewezen AI-oplossing om betere zorguitkomsten te realiseren voor patiënten in Nederland en binnenkort ook de EU is uniek en vormt tevens een sterke persoonlijke drijfveer voor het team van Healthplus.ai, PW Consulting en SAS.