Een grotere zorgvraag en een gewenste renovatie van OK’s vormden de aanleiding voor de verbouw en nieuwbouw van het OK-complex in het hart van het Flevoziekenhuis – een investering van 14 miljoen euro. “De grootste uitdaging is om tijdens de nieuwbouw en renovatie altijd acht OK’s operationeel te houden.”

Toen het Flevoziekenhuis in 1991 werd gebouwd, was al voorzien dat het zou moeten meegroeien met de stad Almere. In 2010 werden er 40.000 vierkante meter aan toegevoegd, wat resulteerde in een brutovloeroppervlak van in totaal 60.000 vierkante meter. Momenteel telt het ziekenhuis tien OK’s, waarvan vijf uit 1991. “Die moesten gerenoveerd worden om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van deze tijd op het gebied van patiëntveiligheid, hygiëne en medische techniek. Ze zaten bijvoorbeeld niet meer op het juiste prestatieniveau om orthopedische ingrepen te kunnen verrichten. Twee ervan doen momenteel dienst als steriele opslag”, verklaart Joke Wymenga, hoofd Technische Dienst en projectleider van de nieuwbouw.

Meer standaardingrepen
De grotere zorgvraag is ook een gevolg van de alliantie met het AMC: patiënten uit het AMC met middel- en laagcomplexe aandoeningen worden steeds vaker in het Flevoziekenhuis behandeld. Dat scheelt voor hen vooral veel wachttijd en soms ook reistijd”, zegt Wymenga. “Daarnaast zien we een verschuiving naar steeds meer operaties in dagbehandeling. Vandaar dat we twee OK’s kunnen inzetten als high turn-over OK voor staaroperaties, verloskundige ingrepen, pijnbestrijding en minder complexe KNO-ingrepen. Hiervoor komt tevens een apart ontvangstcentrum waardoor de routing voor dit soort operaties korter, comfortabeler en aangenamer wordt.” De high turn-over OK’s zijn naar verwachting maart 2019 gereed, het gehele project juli volgend jaar.

In de huidige situatie bevinden de OK’s zich aan weerszijden van de patiotuin. “De vier nieuwe OK’s worden in de patiotuin gebouwd, zo dicht mogelijk bij de bestaande operatiekamers uit 2010”, aldus Wymenga. “De hygiënische zonering – OK-gebied, patiënten en personeel – is dan makkelijker te realiseren en ook kunnen we eenvoudiger voorkomen dat de logistieke bewegingen van patiënten, personeel en goederen elkaar kruisen.” Het nieuwe OK-complex krijgt vier verdiepingen, waarbij kleedruimten voor personeel en kantoorruimten zich op de begane grond bevinden, en de OK’s op de eerste etage – de eerste scheiding van de stromen. De tweede en derde verdieping bestaan uit technische ruimtes. De bouw startte november vorig jaar en eind dit jaar moeten de vier nieuwe OK’s en opdekruimten operationeel zijn. Het Flevoziekenhuis beschikt dan over negen prestatie 1 klasse 1 OK’s – één OK meer dan nu, voor meer flexibiliteit in de planning.

Overstap naar Opragon
Tegelijkertijd wordt met het oog op de lange termijn ook een tweede MRI-ruimte gebouwd, naast de huidige MRI op de begane grond bij Radiologie. “Op dit moment draait de MRI 24/7 om voldoende capaciteit te bieden. Om later niet te hoeven denken ‘hadden we maar…’, hebben we de plannen bij alle specialismen geïnventariseerd en daaruit bleek dat een tweede MRI noodzakelijk is”, vertelt Wymenga. Die pragmatische blik geldt voor het hele project, om zo weinig mogelijk te hoeven verbouwen. “We hebben bijvoorbeeld de kleedruimte uit het IC-centrum naar de begane grond gehaald en zo hun ruimteprobleem opgelost.” Verder worden anticiperend op de toekomstige behoefte bij één OK de technische en voorbereidingsruimten voorbereid als hybride OK, zodat te zijner tijd geen grote bouwkundige ingrepen nodig zijn.

De vier nieuwe OK’s en bijbehorende opdekruimten worden uitgerust met Opragon, een luchtbehandelingssysteem waarmee Wymenga al kennismaakte bij het UMC Utrecht, haar vorige werkgever. “Ook hebben we nauw contact met het St Jansdal, dat vorig jaar alle OK’s voorzag van Opragon. Wel handhaven we de plenums in de bestaande OK’s, die zijn nog geen tien jaar oud. Vier van die vijf OK’s hebben nog geen aparte opdekruimte. Mogelijk dat we in de toekomst de gevel naar buiten plaatsen om opdekruimten in de huidige gang te realiseren en gaan we geheel over op Opragon. Maar dat is nu nog niet aan de orde.” De keuze voor Opragon motiveert Wymenga als volgt: “Het systeem is stiller in gebruik en het personeel ervaart minder tocht tijdens het werk. Bovendien is het schone gebied om de OK-tafel flexibeler in te richten.”

Samenbrengen expertise
Als beheerder van het ziekenhuis wijst Wymenga op het belang van het samenbrengen van expertise van alle betrokken partijen. “Je ziet weleens dat een ziekenhuis in een jaar bedacht wordt en dat de beheerder en gebruikers er dan dertig jaar last van hebben. Daarom zetten we iedereen in een zo vroeg mogelijk stadium bij elkaar: architect, bouwer, (medische) techniek, instandhoudende partijen en gebruikers”, zegt ze. “En we kiezen voor Van Wijnen, een bouwer die het huis kent van bezemkast tot OK, en vaste partners als Van Dorp, Breedveld & Schröder en architectenbureau Wiegerinck. Daarnaast heeft OKCN ons ondersteund bij het opstellen van het programma van eisen voor de gebruikers. Deerns deed hetzelfde voor het technisch programma van eisen.” Ook voor het Opragon-systeem en de wanden in het OK-complex legt het Flevoziekenhuis het werk bij één partij neer, in dit geval Medexs.

Voorafgaand aan de nieuw-/verbouw zijn in overleg met de medische specialismen, ICT, TD en Bouw mogelijke risico’s in kaart gebracht, aan de hand van PRI’s (prospectieve risico-inventarisaties). “Dat resulteerde in een tiental aandachtspunten waaronder een doorgang door het ziekenhuis voor het bouwpersoneel om op de bouwplaats te kunnen komen. Om te voorkomen dat tijdens de bouw kabels in de grond geraakt zouden worden, hebben we deze uitgegraven en de positie van funderingspalen aangepast”, schetst Wymenga. “Sowieso informeren we alle specialismen tweewekelijks over de voortgang en de te verwachten geluids- en trillingoverlast. Dit wordt ook op ons intranet gecommuniceerd. De grootste inspanning zal zijn om bij alle verstoring die de bouw teweegbrengt, altijd acht OK’s operationeel te houden.”

Tekst: Wilma Schreiber

Bron; FMT Gezondheidszorg