FlowView - stockbeeld van een hand met reageerbuis

FlowView Diagnostics uit Heerenveen ontvangt een investering van 875.000 euro van een consortium van investeerders met onder andere de NOM en het Steppingstone fonds. FlowView Diagnostics ontwikkelt een decision support platform waarmee het mogelijk is om supersnel met hoge kwaliteit bloedanalyses uit te voeren. Dat ondersteunt de medisch specialist bij het stellen van diagnoses en behandelbeslissingen.

Een voorbeeld van een situatie waarin een snelle bloedanalyse nut heeft is een geval van slachtoffers van verkeersongelukken. De traumachirurg moet beslissen of een operatie direct uitgevoerd moet worden, of dat het lichaam van de patiënt zo’n ingreep nog niet aan kan. Het algoritme van FlowView zorgt binnen 15 minuten voor de ondersteunende informatie. Die stelt de chirurg in staat om de beslissing te nemen om deze patiënt te stabiliseren of direct een operatie uit te voeren. Deze en andere toepassingen worden in detail getest in een intensieve samenwerking met het UMC Utrecht en de Radboud Universiteit in de vorm van klinische studies.

Algoritme

Ton van den Hoven, CEO, vertelt: “Een bloedanalyse is niet nieuw. Dat kan nu ook al en gebeurt meestal in het laboratorium van het ziekenhuis. De uitslag laat vaak 24 of langer uur op zich wachten. De hoeveelheid informatie van de analyse maakt interpretatie complex. Daar heeft een medicus in het geval van zo’n verkeersslachtoffer niet direct veel aan.” De software van FlowView maakt de diagnostiek eenvoudiger voor de arts, door selectie van de juiste informatie uit die grote hoeveelheid data, en die selectie eenvoudig te presenteren. Hierdoor krijgt de arts een goede indruk van de respons van het immuunsysteem van de patiënt, die een belangrijke rol speelt de klinische besluitvorming.

Het algoritme kan afwijkingen constateren door vergelijking met data van ‘gezonde’ patiënten. Deze afwijkingen worden gepresenteerd aan de behandelend arts, die hierdoor sneller en efficiënter het behandelplan van de patiënt samen kan stellen. Extra voordeel van deze geautomatiseerde diagnostiek is dat veel meer koppelingen kunnen worden gemaakt tussen verschillende analyses. Van den Hoven: “Artsen zijn heel goed in het stellen van diagnoses, maar op zeker moment moeten ze dat doen op basis van zo veel data, dat het hun steeds moeilijker wordt gemaakt. Het algoritme lost dit probleem op.”

Ziekte herkennen

De verdere ontwikkeling van het platform zal zich richten op het herkennen van ziektebeelden als Minimal Residual Disease (MRD). Het algoritme kan met hoge specificiteit en sensitiviteit de hoeveelheid afwijkende cellen vaststellen. Dat informeert de behandelend arts of er sprake kan zijn van (een vroegtijdige) terugkeer van beenmergkanker. Het algoritme is zo ontwikkeld dat de analyse en de afspraak met de behandelend arts met één bezoek af te handelen zijn.

FlowView Diagnostics bouwt een digitaal decision support platform dat voor die twee doeleinden toegerust is. De ontwikkeling van hardware speelt een belangrijke rol in het digitale platform. Doordat die steeds kleiner en mobieler wordt is het mogelijk om dit soort automatische analyses ook vanuit de behandelkamer te starten.

Sneller en eenvoudiger analyseren van bloed biedt nog veel meer mogelijkheden. In de toekomst zal dat zeker leiden tot aanbieden van algoritmes voor andere toepassingen en wellicht voorspellingen. “We zijn nu aan het testen en richten ons eerst op het ondersteunen van artsen bij de indicatie van ziekteontwikkelingen en op het zichtbaar maken van verschillende ziekte-indicaties op één platform” aldus Ton van den Hoven.

De technologie komt voort uit een samenwerking tussen het UMC Utrecht en de Radboudumc in Nijmegen. Omdat de startup statutair gevestigd is in Heerenveen, is het logisch dat de NOM een mede-investeerder is. “Wij zijn altijd geïnteresseerd in dit soort AI-innovatie. Wat FlowView kan, gaat serieus wat betekenen in de medische wereld”, zegt investment manager Ytsen van der Meer. De NOM investeert in de startup samen met medtech-investeringsfonds Stepping Stone, Softwareontwikkelaar Amatis en drie business angels.