Foto: Dokterswacht Friesland

Inwoners en bezoekers van Friesland die op vrijdagavond of in het weekend een gezondheidsvraag hebben, kunnen vanaf 1 oktober 2022 gebruik maken van de nieuwe zorgapp van Dokterswacht Friesland. De app wordt ingezet om het aantal patiënten met niet spoedeisende klachten, dat belt met de huisartsenpost, te verlagen.

Voor de app werkt Dokterswacht Friesland samen met Medicinfo. Het IT team van Medicinfo ontwikkelde de app. En het team van huisartsen en verpleegkundigen behandelt de zorgvragen die binnenkomen via chat en beeldbellen.

Grote drukte

Ook in Friesland is het enorm druk op de huisartsenpost. Het aantal telefoontjes is toegenomen en er is te weinig capaciteit om alle vragen binnen de gewenste tijd
te beantwoorden. Wanneer nodig, wordt er voor de patiënt een afspraak ingepland op een huisartsenspoedpost in de regio.

Triage

Brigitte Bijen, manager Triage Centre: “Door de stijgende zorgvraag neemt de druk op Dokterswacht Friesland steeds verder toe. We nemen verschillende stappen om die druk op ons Triage Centre en de wachttijden terug te dringen. Mede door de inzet van de app willen we de zorgvragen in de juiste banen leiden. Hierdoor worden onze patiënten sneller geholp
en en ons Triage Centre minder belast”.

Meer tijd voor spoed

Voor zowel de patiënten als de huisartsenpost biedt de app veel voordelen. Patiënten hoeven niet in de wachtrij aan de telefoon te blijven, maar stellen hun vraag direct via de chat. Voor de huisartsenpost zorgt de app ervoor dat vragen online worden behandeld, waardoor men op de post meer tijd heeft voor de spoedgevallen. Het team van de huisartsenpost en het medisch team van Medicinfo werken geïntegreerd in hetzelfde
huisartsenpostsysteem en volgens dezelfde werkafspraken. Dat zorgt voor een naadloze integratie van de app in het zorgproces van de huisartsenpost.

Bron: Persbericht