Meetbaar Beter en het Hartcentrum HagaZiekenhuis hebben een uniek Value Based Healthcare project geïmplementeerd. Tevens heeft het Hartcentrum, met behulp van een door Meetbaar Beter ontwikkeld en internationaal gevalideerd model, zijn kwaliteitsorganisatie verder kunnen verbeteren.

Het is voor het eerst dat een onafhankelijke kwaliteitsregistratie en een ziekenhuis op deze manier intensief samenwerken om Value Based Healthcare te implementeren en complexe data over uitkomsten van zorg te vertalen naar waardevolle inzichten voor de klinische praktijk.

 

Internationaal gevalideerd organisatiemodel

Voor de adviezen ten aanzien van de kwaliteitsorganisatie maakte Meetbaar Beter gebruik van een model wat door Meetbaar Beter is ontwikkeld in samenwerking met onafhankelijke experts en internationale best practices zoals bijvoorbeeld UCLA, Martini Klinik, Schön Klinik en Cleveland Clinic. In het model wordt onder andere gekeken naar elementen als de plan-do-check-act cyclus, leiderschap, cultuur, strategie en de operationele organisatie van verbeterprojecten. Met behulp van het model wordt in beeld gebracht waar een organisatie zich kan doorontwikkelen met het oog op de implementatie van Value Based Healthcare. Edgar Daeter, bestuursvoorzitter Meetbaar Beter en cardiothoracaal chirurg: “De centra die deelnemen aan Meetbaar Beter publiceren al een aantal jaar op unieke wijze de resultaten van de behandeling van hartpatiënten volledig transparant. Dat is een groot goed, maar belangrijker nog is dat alle deelnemende centra van de eigen data en van elkaar leren om waar mogelijk de resultaten van de hartzorg continu verder te verbeteren.”

 

Value Based Healthcare – verbetercyclus

In diverse bijeenkomsten en interviews werd daarnaast in beeld gebracht hoe voor patiënten belangrijke uitkomsten van zorg worden gemonitord en hoe de organisatie van verbeterprojecten is vormgegeven. Uit deze analyses kwamen diverse adviezen naar voren aan de hand waarvan het Hartcentrum van het HagaZiekenhuis VBHC nog beter kan implementeren. M. Bax, cardioloog en Medisch Manager Hartcentrum: “Door Meetbaar Beter besteden we in de hele zorgketen meer aandacht aan onze uitkomsten. Zo hebben we een kwartaaloverleg ingevoerd met alle leden van de vakgroepen (cardiologen en cardiochirurgen) zodat we zeker stellen dat we onze uitkomsten en kwaliteit van zorg continu reviewen. Ook willen we samen met Meetbaar Beter gaan kijken wat we van internationale topklinieken op het terrein van Value Based Healthcare kunnen leren.”

 

Data-analytics en uitkomsten van zorg

Hoewel de uitkomsten van de hartzorg in het HagaZiekenhuis reeds van aansprekend niveau zijn, zo blijkt onder andere uit publicaties van Meetbaar Beter, verbeteren cardiologen en cardiochirurgen van het Hartcentrum voortdurend hun zorg. De focus ligt hierbij onder andere op het verbeteren van voor patiënten relevante uitkomsten zoals die binnen Meetbaar Beter gemeten worden zoals complicaties en heroperaties, maar ook op een verbetering van de kwaliteit van leven. Data-analyse is hierbij onontbeerlijk. In de succesvolle verbeterpilot heeft Meetbaar Beter onder andere de uitkomsten van HagaZiekenhuis vergeleken met voorspelde uitkomsten op basis van de landelijke data. Dr. G. Hoohenkerk, cardiothoracaal chirurg Hartcentrum: “Wij willen toonaangevend zijn op het gebied van arteriële coronair chirurgie. Samen met Meetbaar Beter hebben wij gekeken hoe wij onze zorg voor speciale subcategorieën van patiënten nog verder kunnen verbeteren.”

Naast HagaZiekenhuis nemen ook UMCG, Radboudumc, Erasmus MC, OLVG en MST deel aan de pilot project van Meetbaar Beter. Na afronding van het project in alle ziekenhuizen zal worden vastgesteld hoe deze werkwijze structureel wordt ingebed binnen Meetbaar Beter.