gescheiden - 4 gekleurde afvalcontainers

Voor zorginstellingen wordt de inzameling van gescheiden afvalstromen plastic verpakkingen, drankkartons, blik en glas per 2023 gratis. Voor particuliere huishoudens is dat al lang zo, maar vanaf volgend jaar geldt dat dus ook voor de zorg en een aantal andere beroepssectoren.

Het Afvalfonds is verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verpakkingen in het afval van alle huishoudens in Nederland. Per 1 januari 2023 komt hier ook het vergelijkbare verpakkingsafval bij uit onder meer zorginstellingen. Voor de bekostiging van de inzameling en recycling zit op alle verpakkingen van consumentenproducten een kleine verpakkingsbelasting, die afgedragen wordt aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Zorginstellingen betalen die belasting ook; voor de inzameling van het PMD afval moesten zij evenwel nog apart betalen. Daar verandert dus per 2023.

De nieuwe regeling heeft betrekking op consumentenverpakkingen uit bijvoorbeeld het personeelsrestaurant:

  • Plastic verpakkingen
  • Drankenkartons
  • Glazen flesjes
  • Kartonnen verpakkingen
  • Blikjes

Instellingen kunnen van de regeling gebruik maken wanneer zij de genoemde afvalstromen gescheiden kunnen aanleveren en voldoen aan een volumecriterium. Dat bedraagt 240 liter per maand voor PD en/of 240 liter per maand voor glas. Instellingen kunnen zich inschrijven voor deelname aan de regeling via de site Afval Goed Geregeld.