Een verschuiving in de richting van een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon is bevorderlijk voor de gezondheid, stelt de Gezondheidsraad.
Ook vermindering van de consumptie van suikerhoudende dranken is van belang. Goede alternatieven zijn thee en gefilterde koffie zonder suiker en ook water. Dat is de kern van het advies Richtlijnen goede voeding 2015, dat de Gezondheidsraad vandaag aanbiedt aan de minister van VWS en de staatssecretaris van EZ.
In dit advies heeft de commissie Richtlijnen goede voeding 2015 conclusies uit 29 achtergronddocumenten over het verband tussen voedingsstoffen, -middelen en -patronen en het risico op veelvoorkomende chronische ziekten geïntegreerd. De werkwijze die de commissie bij het opstellen van de achtergronddocumenten heeft gehanteerd staat uitgebreid beschreven in het achtergronddocument Werkwijze van de commissie Richtlijnen goede voeding 2015.