Om het risico op faillissement van ziekenhuizen zoveel mogelijk in te perken moet het ministerie van Volksgezondheid meer mogelijkheden krijgen om bij te sturen.

Zo moet vanuit het departement een extern bewindvoerder op een ziekenhuis geplaatst kunnen worden als er grote financiële of organisatorische zorgen zijn. Ook moet worden onderzocht of de regels niet kunnen worden aangescherpt om ziekenhuisbestuurders hoofdelijk aansprakelijk te stellen als er sprake is van wanbestuur.

Met die twee concrete voorstellen en een pleidooi voor een crisisbudget gefinancierd door zorgverzekeraars en VWS waarmee overhaaste sluiting van een ziekenhuis kan worden voorkomen gaat GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet het debat over de ziekenhuiszorg in. Aanleiding is uiteraard het faillissement van MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen vorige week. ‘Het was schokkend om het tempo te zien waarin het Slotervaart werd ontmanteld en iedereen houdt zijn hart vast voor een goede oplossing in Flevoland. Natuurlijk vraag ik me af hoe dit heeft kunnen gebeuren en vind ik het vreselijk voor patiënten en personeel. We moeten dit soort drama’s in de toekomst zien te voorkomen. Vandaar mijn voorstellen.’
Het maatschappelijk belang van goede ziekenhuiszorg is voor GroenLinks te groot om ondernemers ruim baan te geven: de minister moet kunnen ingrijpen als de risico’s te groot zijn. Ellemeet: ‘Als ik minister Bruins op tv hoor zeggen dat hij door de faillissementen is verrast en dat hij verder zijn eigen rol in het voorkomen en goed afhandelen van problemen bij ziekenhuizen maar zó beperkt opvat, dan schrik ik daarvan. Dat moet gewoon anders: het ministerie moet gewoon sneller op de hoogte worden gebracht en de mogelijkheid hebben om in te grijpen.’
 
In het geval van een disfunctionerend ziekenhuisbestuur moet de minister in het uiterste geval kunnen ingrijpen door het aanstellen van een bewindvoerder. Doel daarvan is om een ziekenhuis weer op de rails te krijgen. Mocht dat in het meest extreme geval niet lukken en de zorg door andere ziekenhuizen kunnen worden overgenomen dan moet de bewindvoerder in overleg met VWS, de Inspectie en de zorgverzekeraars het ziekenhuis kunnen sluiten. ‘Het mag nooit meer gebeuren dat ambulances af en aan moeten rijden om patiënten binnen enkele dagen elders te plaatsen,’ zegt Ellemeet. ‘Creëer een crisisbudget van VWS en de zorgverzekeraars, dat kan worden ingezet om de chaos die we nu zien bij de faillissementen te allen tijde te voorkomen.’
GroenLinks wil het risico op faillissement van ziekenhuizen minimaliseren. De kans dat we nog eens met dit soort problemen worden geconfronteerd omdat zorgondernemers te veel financiële risico’s nemen, moet worden uitgebannen. Naast scherpere controle vinden we iets te zeggen voor het aanscherpen van de regels voor bestuurlijke aansprakelijkheid bij onbehoorlijk ziekenhuisbestuur: iemand die met wanbestuur ziekenhuizen runt om geld te verdienen en Nederland met de failliete boedel achterlaat, moet wat ons betreft hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Ik hoor graag van de minister of de regels aangescherpt kunnen worden.’