Op 1 september is Havenue* gestart met de proeftuin ‘versnelde invoering digitale gegevensuitwisseling’. In deze proeftuin wordt in een periode van zes maanden onderzocht wat er nodig is om een eenduidig systeem voor digitale gegevens uitwisseling op te zetten en in te richten; de Persoonlijke Gezondheidsomgeving** (PGO). Het doel van de PGO is om de informatie-uitwisseling met en tussen organisaties te verbeteren en de eigen regie van ouderen te bevorderen. Dit komt ten goede aan de zorg voor en het welzijn van (kwetsbare) ouderen in de regio Rotterdam. 

Het nieuwe zorgconcept Havenue speelt in op de veranderende gezondheidszorg waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld door een complete zorgaanpak van welzijn en zorg met één aanspreekpunt voor ouderen en hun mantelzorgers op het gebied van zorg en welzijn, huisartsen en medisch specialistische zorg. In het verlengde daarvan is het de bedoeling één PGO te ontwikkelen waarmee minimaal vier, of indien mogelijk meerdere, partnerorganisaties van Havenue gegevens uit kunnen wisselen.

De PGO geeft gebruikers digitaal inzage in alle gezondheidsgegevens van thuis tot en met ziekenhuis en kortdurend verblijf. Daarmee kunnen ouderen regie voeren over de eigen gezondheidsinformatie en de gegevens zelf delen met andere zorgverleners. Hiermee ontstaat een completer beeld van de gezondheidssituatie, die over de schotten van de zorgaanbieders heen samen komt. Ook kan de PGO gebruikt worden om gezamenlijke gezondheidsdoelen vast te stellen, die haalbaar zijn en passen bij de persoonlijke gezondheidssituatie.

De proeftuin ‘versnelde invoering digitale gegevensuitwisseling’ is onderdeel van InZicht, het subsidieprogramma van het ministerie van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moet versnellen. De gegevensuitwisseling is conform de eisen van MedMij. Het MedMij-label bevestigt dat een PGO voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij afsprakenstelsel.

De deelnemers aan de proeftuin zijn de partnerorganisaties van Havenue. Ook is er samenwerking met huisartsen in Rotterdam. Met de proeftuin hopen de partners van Havenue een impuls te geven aan de samenwerking tussen meerdere welzijn- en zorginstellingen in Rotterdam om te zorgen voor het beschikbaar stellen van (gezondheids-)gegevens aan (kwetsbare) ouderen in hele regio.